Metro Kart

Başvur

Gizlilik

  1. Bu web sitesini veya içindeki herhangi bir hizmeti kullanarak, Metro’ya kişisel bilgilerinizi bildirmekle, bu bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve bu gizlilik bildiriminde anıldığı şekilde Metro tarafından kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Anılan bilgilerin tarafınızca dilediğiniz zaman güncellenmesi mümkündür. Bu kapsamda, Metro’ya verdiğiniz kişisel bilgileri size elektronik posta yoluyla reklamlar veya bildirimler göndermek ve web sitesinin geliştirilmesi amacı ile kullanabilecektir. Ayrıca, Metro’ya gönderilen bazı bilgiler ve elektronik postalar, elektronik posta adresi ve irtibat bilgileri açıklamamak suretiyle, kanıt olarak kullanılabilir.
  2.  Metro kullanıcılar/üyelerin verdikleri bilgilerin doğruluğundan ve/veya güncelliğinden şüphe edildiği halde, verilen hizmeti durdurma,sonlandırma,sınırlandırma hakkı mevcuttur.
  3.  Açıkça rıza göstermediğiniz müddetçe Metro, kişisel bilgilerinizi yalnızca Metro ile yaptığınız anlaşmanın tamamlanması amacı için gerekli, ise 3. kişilere açıklayacaktır. Her halde, Metro bu bilgileri kendi bağlı şirketlerine ve gizlilik yükümü ile bağlı profesyonel danışmanları gibi izin verilmiş 3. kişiler ile kanunen açıklamak durumunda olduğu/olacağı kişiler/kurumlara ifşa etmesi bu maddenin sınırları dışındadır. Metro, açık rızanız bulunmadığı müddetçe, kişisel bilgilerinizi pazarlama amacı ile 3. kişilere satmaz, kiralamaz veya ticaret mevkiine sunmaz. Metro tarafınızdan talep edilmeyen hiçbir elektronik postayı size yollamayacaktır; ancak, bilgilerinizin gönderildiği 3. kişilerin bunu yapmayacağını garanti edemez. 
  4.  Üyelerin/kullanıcıların, www.metro-tr.com dolaşmaları sırasında ziyaret ettikleri alanların tamamı ilgili üyeye/kullanıcıya ait trafik verileri olarak kayıt altına alınmaktadır. Alınan kaydın amacı, üyelerin/kullanıcıların kullanım alanlarının takibi, favori alanların belirlenmesi, hizmetin geliştirilmesi ve kullanımın üyeye/kullanıcıya yönelik olarak özelleştirilmesidir. Bu anlamda sayfaların nereden geçerek ve ne şekiller ziyaret edildiğini gösteren “cookie/kurabiye” teknolojisi kullanılmakta ve sonuçlar istatistikî veri olarak saklanmaktadır. Bu sayede, üyelerin/kullanıcıların kullanım sıklıklarına bağlı olarak anılan kısımlara ilişkin hızlı erişim kaynakları oluşturulmaktadır.

Fikri ve Sınaî Haklar

Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bu site veya bu sitedeki hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden (bundan sonra “içerik” olarak anılacaktır) kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları Metro ve/veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine ve/veya lisans alanlarına aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, sahibinden yazılı izin almadan, internet sitesinin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır.