Metro Kart

Başvur

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. Tic. Ltd. Şti. (“Metro”), internet sitesine bildirilen isim, adres ve sair kişisel bilgileri yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamayacak ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemleri alacaktır.

 

Kullanım Koşulları

Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak koşuluyla kabul etmiş sayılacaktır.

Bu web sitesini veya içindeki herhangi bir hizmeti kullanarak, Metro’ya kişisel bilgilerinizi bildirmekle, bu bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve bu gizlilik bildiriminde anıldığı şekilde Metro tarafından kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Anılan bilgilerin tarafınızca dilediğiniz zaman güncellenmesi mümkündür. Bu kapsamda, Metro’ya verdiğiniz kişisel bilgileri size elektronik posta yoluyla reklamlar veya bildirimler göndermek ve web sitesinin geliştirilmesi amacı ile kullanabilecektir. Ayrıca, Metro’ya gönderilen bazı bilgiler ve elektronik postalar, elektronik posta adresi ve irtibat bilgileri açıklamamak suretiyle, kanıt olarak kullanılabilir.

Sitede yer alan tüm bilgiler ve linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Metro internet sitesinde yer alan tüm bilgilerin güncel olması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Sitemizde yer alan bilgilerin herhangi bir nedenle güncellenememesi durumunda Metro’nun hiç bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu internet sitesinde kullanılan bazı ifadelerin bazı durumlarda belirsizlikler içermesi mümkündür. Çeşitli nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden farklılık arzedebilir.

Bu sitede bulunan tüm bilgi, görsel veya ifadelerin telif hakki yalnızca Metro’ya ait olup, site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımı sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Türkçe Kullanım Şartları metni esas alınacaktır.

Kullanıcılar internet sitesinde mevcut olan bilgileri Metro’nun yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalayamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, değiştiremez veya hiçbir şekilde kullanamaz.

Metro’nun kullanıcıların/üyelerin verdikleri bilgilerin doğruluğundan ve/veya güncelliğinden şüphe etmesi halinde, verilen hizmeti durdurma, sonlandırma, sınırlandırma hakkı söz konusudur.

Açıkça rıza göstermediğiniz müddetçe Metro, kişisel bilgilerinizi yalnızca Metro ile yaptığınız anlaşmanın ifası amacıyla gerekli olması halinde 3. kişilere açıklayacaktır. Her halde, Metro’nun bu bilgileri kendi bağlı şirketlerine ve gizlilik yükümü ile bağlı profesyonel danışmanları gibi izin verilmiş 3. kişiler ile kanunen açıklamak durumunda olduğu/olacağı kişiler/kurumlara ifşa etmesi bu maddenin sınırları dışındadır. Metro, açık rızanız bulunmadığı müddetçe, kişisel bilgilerinizi pazarlama amacı ile 3. kişilere satmaz, kiralamaz veya ticaret mevkiine sunmaz. Metro tarafınızdan talep edilmeyen hiçbir elektronik postayı size yollamayacaktır; ancak, bilgilerinizin gönderildiği 3. kişilerin bunu yapmayacağını garanti edemez.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bu site veya bu sitedeki hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden (bundan sonra “içerik” olarak anılacaktır) kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki (sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere)  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunundan (SMK) doğan marka, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model, patent hakları ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan eser olarak nitelendirilebilecek içerik üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarıMetro ve/veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine ve/veya lisans alanlarına aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, sahibinden yazılı izin almadan, internet sitesinin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır.

 

Çerez Politikası:

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. Tic. Ltd. Şti. (“Metro”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak için çalışırken sitemizi ziyaret eden kişilerin bizimle paylaştığı bilgilerini koruma altına alıyoruz.

Çoğu internet sitesinde olduğu gibi, www.metro-tr.com’da (“Site”) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası, www.metro-tr.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Metro, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

 

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilebilir:

  • Çerezi yerleştiren tarafa göre, İnternet sitesi çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Metro tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Metro ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
  • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Site’yi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
  • Kullanım amaçlarına göre, Site’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Site’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

  • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
  • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak.
  • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz? 

Metro , kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. 

Site’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir: 

  • Ziyaretçiler, Site’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

  • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. 

 

Rıza ve ÇerezPolitikası’ndaki Değişiklikler

MetroÇerez Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Site’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Metro, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Site’deyayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.