Metro Kart

Başvur

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. Tic. Ltd. Şti. (“Metro”), internet sitesine bildirilen isim, adres ve sair kişisel bilgileri yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamayacak ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemleri alacaktır.

Kullanım Koşulları

Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak koşuluyla kabul etmiş sayılacaktır.

Bu web sitesini veya içindeki herhangi bir hizmeti kullanarak, Metro’ya kişisel bilgilerinizi bildirmekle, bu bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve bu gizlilik bildiriminde anıldığı şekilde Metro tarafından kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Anılan bilgilerin tarafınızca dilediğiniz zaman güncellenmesi mümkündür. Bu kapsamda, Metro’ya verdiğiniz kişisel bilgileri size elektronik posta yoluyla reklamlar veya bildirimler göndermek ve web sitesinin geliştirilmesi amacı ile kullanabilecektir. Ayrıca, Metro’ya gönderilen bazı bilgiler ve elektronik postalar, elektronik posta adresi ve irtibat bilgileri açıklamamak suretiyle, kanıt olarak kullanılabilir.

Sitede yer alan tüm bilgiler ve linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Metro internet sitesinde yer alan tüm bilgilerin güncel olması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Sitemizde yer alan bilgilerin herhangi bir nedenle güncellenememesi durumunda Metro’nun hiç bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu internet sitesinde kullanılan bazı ifadelerin bazı durumlarda belirsizlikler içermesi mümkündür. Çeşitli nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden farklılık arzedebilir.

Bu sitede bulunan tüm bilgi, görsel veya ifadelerin telif hakki yalnızca Metro’ya ait olup, site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımı sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Türkçe Kullanım Şartları metni esas alınacaktır.

Kullanıcılar internet sitesinde mevcut olan bilgileri Metro’nun yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalayamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, değiştiremez veya hiçbir şekilde kullanamaz.

Metro’nun kullanıcıların/üyelerin verdikleri bilgilerin doğruluğundan ve/veya güncelliğinden şüphe etmesi halinde, verilen hizmeti durdurma, sonlandırma, sınırlandırma hakkı söz konusudur.

Açıkça rıza göstermediğiniz müddetçe Metro, kişisel bilgilerinizi yalnızca Metro ile yaptığınız anlaşmanın ifası amacıyla gerekli olması halinde 3. kişilere açıklayacaktır. Her halde, Metro’nun bu bilgileri kendi bağlı şirketlerine ve gizlilik yükümü ile bağlı profesyonel danışmanları gibi izin verilmiş 3. kişiler ile kanunen açıklamak durumunda olduğu/olacağı kişiler/kurumlara ifşa etmesi bu maddenin sınırları dışındadır. Metro, açık rızanız bulunmadığı müddetçe, kişisel bilgilerinizi pazarlama amacı ile 3. kişilere satmaz, kiralamaz veya ticaret mevkiine sunmaz. Metro tarafınızdan talep edilmeyen hiçbir elektronik postayı size yollamayacaktır; ancak, bilgilerinizin gönderildiği 3. kişilerin bunu yapmayacağını garanti edemez.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bu site veya bu sitedeki hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden (bundan sonra “içerik” olarak anılacaktır) kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki (sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere)  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunundan (SMK) doğan marka, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model, patent hakları ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan eser olarak nitelendirilebilecek içerik üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarıMetro ve/veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine ve/veya lisans alanlarına aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, sahibinden yazılı izin almadan, internet sitesinin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır.

ÇEREZLER (COOKİES):

Üyelerin/Kullanıcıların, www.metro-tr.com dolaşmaları sırasında ziyaret ettikleri alanların tamamı ilgili üyeye/kullanıcıya ait trafik verileri olarak kayıt altına alınmaktadır. Alınan kaydın amacı, Üyelerin/Kullanıcıların kullanım alanlarının takibi, favori alanların belirlenmesi, hizmetin geliştirilmesi ve kullanımın Üyeye/Kullanıcıya yönelik olarak özelleştirilmesidir. Bu anlamda sayfaların nereden geçerek ve ne şekiller ziyaret edildiğini gösteren “Cookies/Çerez” teknolojisi kullanılmakta ve sonuçlar istatistikî veri olarak saklanmaktadır. Bu sayede, Üyelerin/Kullanıcıların kullanım sıklıklarına bağlı olarak anılan kısımlara ilişkin hızlı erişim kaynakları oluşturulmaktadır.