Şahıs Şirketi Kurmak - Restoran Açmak İçin Gerekli Belgeler

İş yeri açmak istiyorsanız, öncelikle işinizin ne üzerine olacağına karar vermeli ve kuracağınız işin tipine göre SGK ve BAĞ-KUR, belediye, vergi dairesi, esnaf ve ticaret odaları gibi kurumlara gerekli belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunmalısınız.Atölye, kafe, ızgara salonu, lokanta, restoran ve diğer birçok alanda iş yeri açmak için belirli koşullar ve alınması gereken izinler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları iş yeri açma ruhsatı, vergi levhası ile ustalık belgesi gibi evraklar ve benzerleridir.

Resmi kurumlara yapacağınız başvurularda sorun yaşamamak adına, önce vergi dairesine başvurarak vergi levhanızı almalı ve çalışanınız olacaksa sosyal güvenlik kurumuna işletmenizin açılışınızı yaptırmalı, ardından esnaf odanıza ve/veya ticaret odasına kaydınızı yaptırarak işletme ruhsatınızı almak için belediyenize başvuruda bulunmalısınız.Yazımızda bahsedeceğimiz tüm belge ve ücretlerin, bulunduğunuz şehre veya bağlı olduğunuz belediyeye göre değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Vergi Dairesi Açılışının Yapılması

Vergi Dairesi Açılışının Yapılması

Gelir vergisi mükellefi olan şahıs firmalarında vergi açılışının yapılması için vergi dairesine verilmek üzere aşağıdaki evraklar hazırlamalıdır:

 

 1. Muhasebeci tarafından hazırlanmış işe başlama/bırakma bildirimi formu
 2. Noter onaylı imza beyannamesi
 3. Nüfus cüzdanının fotokopi örneği (vergi dairesine yaptığınız başvuruda nüfus cüzdanı aslı yanınızda olmalıdır)
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf
 5. İkametgah olarak bilinen onaylı yer bildirimi (e-devletten, muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilmektedir)
 6. İş yeri olarak kullanacağınız dükkan kiralık ise kira kontratı (kira kontratınız varsa vergi dairesine damga vergisi hesaplatılarak ödeme yapmalısınız), kendinize ait ise tapu belgesi fotokopisi (tapunuzun aslı da yanınızda olmalıdır)

Hazırlamış olduğunuz bu belgeler vergi dairesine teslim edildiğinde, vergi numarası üzerinden şirket adı özelinde bir vergi levhası düzenlenir.

 

Vergi dairesine yapılan açılış başvurusunun ardından, vergi dairesi tarafından görevlendirilmiş memurlar iş yeriniz olarak bildirdiğiniz dükkanın adres bilgisine göre ziyaretinize gelir ve ellerinde bulunan tablet bilgisayar ile işletmenizin fotoğraflarını çeker. Böylece ilk “yoklamanız” yapılmış olur (İlk yoklamanızın yapılabilmesi için vergi dairesine başvurmadan önce işletmenizin açılabilecek konumda olmasına dikkat etmeli ve vergi yoklama memurları gelene kadar işletmenizde bulunmaya özen göstermelisiniz).

 

Şahıs ve limited şirketi kuranların ayrıca http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Vergi açılışınızda yaklaşık 500,00 TL harcamanız bulunmaktadır. Ayrıca yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) almalısınız. Eğer kredi kartı aracılığıyla tahsilatlarınız da olacaksa, yazar kasa-pos tercih etmenizi tavsiye ederiz.

 

Vergi levhanız ile ödeme kaydedici cihaz levhanızı işletmenizin görünen bir yerine asmalısınız.

 

 

 

Abonmanlıkların Yaptırılması

Abonmanlıkların Yaptırılması

Vergi levhanızla birlikte gidip elektrik, su, doğalgaz, internet vb. aboneliklerinizi açtırmalısınız. Elektrik için yaklaşık 850,00 TL, doğalgaz için yaklaşık 650,00 TL, su için yaklaşık 400,00 TL depozito vermeniz gerekmektedir. Tabii ki abonelik başvurularınızı yapmadan önce DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) yaptırmış ve poliçenizi yanınıza almış olmalısınız. Bu tutarlar yaklaşık olarak belirtilmiş olup, değişkenlik gösterebilmektedir.

Esnaf Odasına Kayıt Yaptırılması

Esnaf Odasına Kayıt Yaptırılması

4 Nisan 2012 tarihli 28254 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının genelgesine göre 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren, esnaf ve sanatkarların iş yeri açılışlarının basitleştirilmesi amacıyla ilgili sicil müdürlükleri ile esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt işlemlerinde gerekli tutulan belge sayısı azaltılmıştır. Buna göre esnaf odalarından istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 

 1. Nüfus cüzdanının fotokopi örneği (nüfus cüzdanının aslı yanınızda bulunmalıdır)
 2. İkametgah olarak bilinen onaylı yer bildirimi (e-devletten, muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilmektedir)
 3. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği
 4. Vergi levhasının aslı veya fotokopisi
 5. 3 adet vesikalık fotoğraf
 6. Ticari araç sahipleri için araç ruhsatlarının bir fotokopisi

 

Kayıt yaptıracak potansiyel üyelerin, iş yerlerinin Ulusal Adres Veri Tabanı uyumlu adresini bilmesi gerekmektedir.

Günümüzde iş yeri belgesi, kalfalık ve usta ile usta öğreticilik belgelerinin Kalfalık Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgesi Sorgulama linkinden ve e-devlet üzerinden sorgulanabilmesi mümkündür.

E-devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı sayfasındaki Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma Belgesi Sorgulama işlemi yaparak, kare kodlu resmi iş yeri açma belgenizi bilgisayarınıza indirerek çıktısını alabilirsiniz. Esnaf odasına kayıt esnasında yaklaşık 750,00 TL masrafınız olacaktır.

Ticaret Odasına Kayıt Yaptırılması

Ticaret Odasına Kayıt Yaptırılması

İşletme sahibi KOBİ ve esnafların aylık ve yıllık cirolarına göre ticaret odasına kayıt olması gereklidir. Esnaf sayılma hadleri hakkında Ticaret Bakanlığı’ndan bilgi alabilirsiniz. Gerçek kişi şahıs firmalarında, yeni kayıt için istenen ticaret odasına kayıt belgeleri aşağıdaki gibidir:

 

 1. TOBB (Türkiye Odalar Borsalar Birliği) Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
 2. Taahhütname,
 3. Noter onaylı imza beyannamesi,
 4. Nüfus kayıt örneği,
 5. İkametgah olarak bilinen onaylı yer bildirimi (e-devletten, muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilmektedir)
 6. İşletme unvanı altında, işletmeyi temsile yetkili olanlar için noterce düzenlenmiş tescil talepnamesi,
 7. Vergi levhası fotokopisi
 8. Noter tasdikli yevmiye, defteri kebir, envanter defteri ön yüz fotokopisi ile işletme tescil edildikten sonra oda belgesi verilecektir.

 

Ticaret odası kayıtlarınız esnasında yaklaşık 500,00 TL masrafınız olacaktır.

 

İş Yeri Açma Ruhsatı Nedir ve Nasıl Alınır?

İş Yeri Açma Ruhsatı Nedir ve Nasıl Alınır?

İşletme ruhsatı, yetkili idari birimler tarafından, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre açılan işletmeye faaliyet göstermesi için verilen izindir. Denetimler, zabıtalar tarafından yapılmaktadır. İş yeri açma ruhsatı alınmamış veya uygun şartlar içerisinde olmayan iş yerleri ve iş yeri ruhsatı verilmediği halde açılmış olan veya çalıştırılmakta olan iş yerleri, belediye ya da il özel idaresi gibi yetkili birimlerce kapatılmaktadır.

İş yerine denetime gelen zabıtalar, iş yerinde gördüğü eksiklikleri iş yeri sahibine bildirir ve raporlar. Bu eksiklerin giderilmesi için süre verilir (örneğin 15 gün). Verilen süre dolduğunda tekrar denetime gelinir. Hala bu eksikler tamamlanmamış ise iş yeri için cezai işlem uygulanır.

İş yeri ruhsatı almak için başvurular, bulunduğunuz ilin ya da ilçenin belediyesine yapılır.

İş yeri ruhsat işlemlerinde öncelikle iş yeri sınıfının belirlenmesi gerekir. İş yerleri ikiye ayrılırlar. Bunlar; gayrisıhhı müesseler ve sıhhı müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleridir.

Gayrisıhhi müesseseler, iş yeri çalışırken çevreye kimyasal ve sosyal açıdan az ya da çok zarar veren müesseselerdir. Sıhhi müesseseler ise, imalat gerçekleşmeyen işletmeleri belirtir. Buna göre sıhhi iş yerlerinde yalnızca satış işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Gayrisıhhi müesseseler, kendi içinde üç sınıfa ayrılır. Birinci sınıf müesseselerin ruhsat işlemlerini Büyükşehir Belediyeleri yapar. İlçe Belediyeleri ise ikinci ve üçüncü sınıf müesseselerin ruhsat işlemlerinden sorumludur.

Ruhsat için ihtiyaç duyduğunuz belgeler kuruma ve ilçelere göre farklılık gösterebilmektedir. İş yerleri için ruhsat başvurusunda istenen belgelerin tam listesi müracaatta bulunulan ilgili belediyelerden öğrenilebilir.

Ruhsat kontrol servislerinden başvuru formu alınır ve gerekli belgeler tamamlandıktan sonra, ruhsat ve denetim müdürlüğüne başvuru gerçekleştirilir. Belgeleri teslim alan görevli tarafından başvurunun alındığına dair belge, başvuru yapan kişiye verilir.

İş yeri ruhsatı için başvuran kişinin teslim ettiği belgelerin incelemesi gerçekleştirilir. Bu incelemeler ruhsat kontrol servisi yetkilileri tarafından gerçekleştirilir. Başvuru belgelerinde sorun olmayan kişilerin başvuruları ruhsat kontrol komisyonuna iletilir. Ruhsat kontrol komisyonu da belgelerin iş yeri mevzuatına uygun olup olmadığının kontrolünü sağlar.

Ruhsat kontrol komisyonundan geçen başvurularda herhangi bir sorun çıkmaması durumunda iş yeri açma ruhsatı kesin sonuca bağlanır. Ruhsat işlemleri tamamlanan iş yerleri, böylelikle çalışma faaliyetlerine başlayabilir.

Şirket kurulum ve şahısların iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurularında genel olarak istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 

 1. Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan nüfus kayıt örneği
 2. Savcılıktan alınacak olan adli sicil kaydı
 3. Resmi kurumlardan bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf
 5. Belediyelerden temin edilecek olan başvuru formu
 6. Vergi levhası fotokopisi
 7. İş yerine ait tapunun fotokopisi (Kiracılar için kira sözleşmesi)
 8. DASK poliçesi
 9. İş yerine ait yapı kullanma izni fotokopisi
 10. Ticaret sicil kaydı
 11. İşletmelerde bulunması gereken yangın söndürme tüpü fatura fotokopisi
 12. Ustalık belgesi
 13. Alkollü yer için Belediyenin Fen İşlerinden alınacak olan mesafe krokisi

İş yeri açma ruhsatı başvurunuzda ret almamanız için başvuru öncesi bazı hususların tamamlanmış olmasına dikkat etmenizde yarar vardır. Bunlar ise aşağıdaki gibidir:

 

 • İş yerinde bulunan havalandırma ve ısınma şekli belirlenen şartlara göre olmalıdır.
 • Atıkların toplanım şeklinde ve atık su giderinde problem olmamalıdır.
 • Gerekli görüldüğü takdirde itfaiye belgesi alınmalı fakat zorunlu olmadığında yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır. Burada size önerimiz; açılacak olan iş yerinde 10 kişiden fazla çalışan olacak ise, belediyeden bu konu hakkında detaylı bilgi alınması faydalı olacaktır.
 • İş yeri binasının iskanının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Binada iskan yok ise ruhsat alınamamaktadır.

 

İş yerinin vereceği hizmete göre kriterler de farklılık gösterebilmektedir. Yapılacak olan işin getirdiği gereklilikler hakkında başvuru öncesi bilgi edinilmesiyle, oluşabilecek ruhsat alım sorunlarının önüne geçilecektir.

İş yeri açma ruhsatı başvurularınızda yaklaşık 750,00 TL sabit maliyetiniz olmakla birlikte, metrekare başına 1,00 TL ek maliyetiniz olacaktır. Nasıl ki belgeler bulunduğunuz ile veya bağlı olduğunuz belediyeye göre değişkenlik gösteriyorsa, başvuru ücretiniz de değişkenlik gösterebilmektedir.

Ek olarak, belediye sizden çevre temizlik vergisi de tahsil edecektir. Çevre temizlik beyannamenizin hazırlanması esnasında kira kontratınız ile vergi levhanız yanınızda bulunmalıdır.

 

 

 

* Güncel mevzuat, yukarıda listeli bilgilerden farklılık gösterebilir. Her ilgili belediyenin uygulamaya koyduğu ruhsat işlemleri farklılık gösterebilir.

**Metinde bahsi geçen tüm ücretler 2020 Kasım ayına ait güncel miktarlardır.