Metro Kart

Başvur

Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA BEYANI

 

Metro Alışveriş Kartı Başvuru Formu ile açıkladığım kişisel verilerimin (ad-soyad, e-mail, adres, telefon) ve Metro Alışveriş Kartımı alışverişlerde kullanmam durumunda otomatik olarak toplanacak olan verilerim (alışveriş alışkanlığı ve sıklığı ölçülerek elde edilen veriler), veri sorumlusu Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“Metro”) tarafından Metro Alışveriş Kartı Başvurumun sonuçlandırılarak müşteri kaydımın oluşturulması, oluşturulan kayda göre fatura ve ticari raporlama işlemlerinin yapılması, Metro tarafından hazırlanan Metropostların gönderiminin sağlanması, alışveriş alışkanlıkları ve sıklığı ölçülerek elde edilen verilerimin ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, müşteri talepleri ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmet tedarikinin sağlanması,  hizmetlerin iyileştirilmesi, mağaza sayı, yer (lokasyon) ve kapasitelerinin planlanması amacıyla işlenmesine, verilerimin Metro’nun bağlı olduğu Almanya’da yerleşik Metro AG serverlarında saklandığı için Almanya’ya aktarılmasına, yedekleme, güncelleme, teknik destek verilmesi ve pazarlama amacıyla Almanya, Polonya, Romanya ve Hindistan’daki grup şirketlerine, METRO’nun yurtiçinde işbirliği yaptığı iş ortaklarına, tedarikçilere aktarılmasına rıza gösterdiğimi beyan ederim.