Metro Kart

Başvur

Ownie Internal Yarışma Koşulları

Ownie Internal Yarışma Koşulları

OWNIE CHALLENGE

Sosyal Medya Fotoğraf Yarışması Katılım Koşulları

1- Ownie Challenge, Instagram (www.instagram.com) üzerinden 20.09.2016 – 30.09.2016  tarihleri arasında düzenlenen bir medya fotoğraf yarışmasıdır. Yarışma, yalnızca Metro Toptancı Market çalışanlarına özeldir, dışarıdan katılımcı kabul edilmez.

2- Katılımcılar, www.instagram.com sitesindeki kişisel hesapları üzerinden aşağıda şartları belirtilmiş olan yarışmaya katılacaklardır. Yarışmaya katılım aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir  :
Katılımcılar, işletme sahipleri ile çektikleri fotoğrafları  #ownieTR etiketi ile kişisel Instagram hesabına yükleyerek yarışmaya katılır.
Yarışmaya katılımın geçerli olması için, yarışmaya katılan kişisel Instagram hesabının yarışma süresince herkese açık (public) olması gerekmektedir.
Paylaşılan fotoğraflarda farklı kişiler bulunmalıdır. Aynı  kişilerle paylaşılan fotoğraflar,  yalnızca bir (1) paylaşım olarak değerlendirilecektir.
Yarışma sonucunda Türkiye’de en çok paylaşımda bulunmuş kişiye, Metro Toptancı Market tarafından Apple iPad Air Wi-Fi 16 GB verilecektir.
Yarışma sonucunda dünyada en çok paylaşımda bulunmuş kişi Metro Cash & Carry’nin faaliyet gösterdiği dilediği bir ülkeye Kendi İşim Günü’nü kutlamak için seyahat hakkı kazanacaktır. (Seyahatin toplam masrafları 5.000€‘yu geçemez)

3- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4- Yarışma sonuçları, yarışmanın tamamlanmasına müteakip Kurumsal İletişim Departmanı tarafından  duyurulacaktır.

5- Yarışmada hediye kazanan katılımcı ile ayrıca iletişime geçilecektir. Katılımcının kimlik ve iletişim bilgileri istenecektir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik bildirilmesi durumunda Metro Toptancı Market, ilgili iştirakleri, bağlı kuruluşları ve üye firmaları sorumlu olmayacaktır. Katılımcılar, kazanmaları durumunda isimlerinin Metro Toptancı Market tarafından açıklanmasını kabul etmişlerdir.

6- Katılımcılar, Instagram üzerinden belirlenen hashtag ile herkese açık olarak paylaştıkları içeriklerin, iç iletişim ağlarında yayınlanacağını peşinen kabul eder. Bu içeriklerin kaldırılmasını ve değiştirilmesini talep edemez.

7- Katılımcı kazandığı hediyeyi başkasına  devredemez, değiştiremez veya nakde dönüştürülmesini talep edemez.

8- Yarışmada haksız avantaj sağlamaya çalışan ve/veya hile yapan  kişilerin tespit edilmesi durumunda bu kişilerin paylaşımları yarışmaya dahil edilmez, bu kişiler yarışmaya katılsa dahi hediyeye hak kazanamazlar.

9- Katılım koşullarının herhangi bir maddesi hukuka aykırı veya uygulanamaz olarak addedilirse, söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

10- Metro Toptancı Market yarışmayı herhangi bir zamanda sonlandırma ve şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Metro Toptancı Market, bu şart ve kuralları, gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Katılımcılar, güncel şart ve kuralları öğrenmek için duyuruları düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini kabul ederler.

11- Katılımcılar, Instagram aracılığı ile paylaştıkları fotoğrafların sadece kendileri tarafından çekildiğini, ve fotoğrafta kişilerden paylaşım konusunda izin alındığını, izinsiz ve uygun olmayan hiçbir fotoğrafı kullanmayacaklarını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12- Katılımcılar, ödüllerini teslim alırken, kişisel bilgilerinin doğruluğunu ispatlamak amacıyla nüfus cüzdanını ibraz etmekle yükümlüdürler.

13- Katılımcılar, yarışmaya yalnızca kendileri adına katılabilirler. Başkası adına katılım yapılamaz. Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını, ya da yayın haklarını ihlal eden, toplum örf adetine aykırı, genel ahlak kurallarına aykırı, hukuka aykırı, fikri ve sınai mülkiyet hakları, Metro Toptancı Market ilke ve değerleri çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali işbu yarışma kapsamında kullanamaz. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, kartpostalı yükleyen/gönderen; her türlü bilgiyi/belgeyi paylaşan kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklardır.

14- Metro Toptancı Market, internet sitesinin ve verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Yarışmanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya internet erişimindeki aksaklıklardan, yarışmanın gidişatını etkileyecek şekilde; ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, yarışmada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması, veya ulaşılamaması nedeni ile kampanya uygulamasının zarar görmesinden, Metro Toptancı Market hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

15- Yarışma sonunda kazananların isimleri, Metro Toptancı Market tarafından dilediği yazılı ve dijital mecrada (TV, internet, dergi, pop malzemesi vs.) reklam, tanıtım ve sair amaçlarla süresiz olarak, dilediği zaman ve şekilde kullanılabilir.

16- Katılımcılar, yarışmaya katılarak paylaştığı fotoğrafların telif hakkı da dahil olmak üzere en geniş anlamda her türlü haklarını Metro Toptancı Market’e bila bedel devrettiğini, bu fotoğraflar ile alakalı hiçbir hak ve talebinin olmadığını, fotoğrafların Metro Toptancı Market, ilgili iştirakleri, bağlı kuruluşları ve üye firmaları tarafından gerek ticari gerekse de sair her türlü amaç için kullanılmasına, sergilenmesine, dağıtılmasına vs. süresiz olarak izin verdiğini; bunların karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceğini  beyan etmekte ve bu hususları kesin olarak kabul etmektedir.

17- Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlâl etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır.

18- Kampanyaya katılanlar yukarıdaki belirtilen kampanya katılım koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Kampanya şartları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

19- Bu yarışmaya katılan herkes  yukarıda belirtilen tüm koşulları itirazsız kabul etmiş sayılır.


YARIŞMA SÜRESİ  VE VERİLECEK HEDİYELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR :

Yarışmanın Geçerli Olacağı Tarih : 20.09.2016 – 30.09.2016

Yarışmanın Platformu   : Instagram

Kullanılması Zorunlu Hashtag :  #ownieTR

İşleyiş:          

1- Katılımcı, işletme sahipleri ile çektiği fotoğrafları #ownieTR etiketi ile Instagram’da kendi kullandığı ve herkese açık olan hesabına yükler.

2- Fotoğraflarda aynı kişilerin kullanılması durumda sadece bir paylaşımda bulunulduğu varsayılacaktır.

3- Türkiye’de Metro Toptancı Market tarafından belirlenecek en yüksek sayıda içeriği paylaşan katılımcı  Apple iPad Air Wi-F 16GB ile ödüllendirilir.

4- Dünyada Metro Group tarafından belirlenecek en yüksek sayıda içeriği paylaşan 1 katılımcı Metro Cash & Carry’nin faaliyet gösterdiği dilediği bir ülkeye Kendi İşim Günü’nü kutlamak için seyahat hakkı kazanacaktır. (Seyahatin toplam masrafları 5.000€‘yu geçemez)

5- Katılımcılar ıslak imzalarını vermek şartı ile aşağıdaki muvafakatname koşullarını kabul etmiş sayılır.


İşbu muvafakatname ile Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“Metro”) tarafından kendi çalışanları arasında gerçekleştirilen yarışma kapsamında, çalışan ile çektirmiş olduğum resmimin ve aşağıda belirtmiş olduğum ismimin Metro veya çalışan tarafından internet ortamındaki kendi sosyal medya hesaplarında (Instagram, Facebook vs) paylaşılmasına muvafakat ederim. Kişisel verilerimin Metro veya çalışan tarafından başka hiçbir şekilde işlenmediği; internet ortamındaki sosyal medya hesapları dışında paylaşılmadığı; yazılı talebim halinde kişisel verilerimin ilgili hesaplardan kaldırılacağı; kişisel verilerimin korunmasının ise paylaşıldığı sosyal medya kuruluşu tarafından sağlandığı hususunda açıkça bilgilendirildim.