Metro Kart

Başvur

Şahıs Şirketi Kurmak İçin İzlenecek Adımlar

Şahıs Şirketi Kurmak İçin İzlenecek Adımlar

Restoran açmak için öncelikle bir tüzel kişilik olmanız gerekmektedir. Metro Türkiye olarak nasıl Şahıs Şirketi kurabileceğinizi sizler için kısaca özetledik. Şahıs şirketlerinin kuruluşu sermaye şirketlerinin kuruluşuna göre daha basit olup yapılan işlemleri muhasebesel işlemler ve diğer işlemler olmak üzere iki başlık altında toparlayabiliriz.

Öncelikli olarak restoran açmak için gerekli belgeler olan vesikalık fotoğraf, imza sirküleri ya da imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, işyeri kira kontratı ve muhasebecinize verilmek üzere vekaletname hazırlanmalıdır. Kafe açmak için gerekli belgeler de yukarıdakiler ile aynıdır.


Muhasebe işlemleri:

● Vergi numarasının alınması için vergi dairesine başvuru yapılır.
● İşyeri kira kontratına ait damga vergisi vergi dairesine ödenir. (İşyeri kiralık olmayanlar için gerekli değildir.)
● Vergi dairesi tarafından yoklama tutanağı düzenlenir ve mükellefe vergi numarası verilir.
● Yazar kasa alınır.
● Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır. (İşyerinin görünen bir yerine asılmalıdır.)
● Fatura, makbuz vb. belgeler gelir idaresinden izne tabi matbaalarda bastırılır.
● SGK açılışı yapılır.
● Bağ-Kur işlemleri yapılır.
● Çalışan statüsündeki kişilerin SGK işlemleri yapılır.
● Yasal olarak tutulması zorunlu defterler notere tasdik ettirilir.


Diğer İşlemler:

● Ticaret odasından şirket tescili yapılır.
● Ticaret sicil gazetesi ilanı yapılır.
● İlgili meslek odasına kayıt yaptırılır.
● Vergi dairesi, SGK ve ticaret odasından resmi kuruluş işlemleri tamamlandığında vergi levhası ile birlikte bağlı bulunulan belediyeye başvuru yapılarak işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır. (İstenen bilgi ve belgeler için bağlı bulunduğunuz belediyeden bilgi alabilirsiniz.)


Yasal Açıdan Düzenli Giderler ve Beyanlar Nelerdir?

Yasal açıdan düzenli giderler ve beyanlar arasında sayılan kalemleri zaman aralıkları ile gruplandırabiliriz;

Yıllık Düzendeki Giderler ve Beyanlar;
● Yasal Defterlerin noter tasdiki
● Meslek Odası Aidatı
● Yıllık Gelir Vergisi (Yıl içinde ödenen geçici vergiler düşüldükten sonra kalanı ödenir.)

3 Aylık Düzendeki Giderler ve Beyanlar;
● Gelir Geçici Vergisi
● Stopaj Vergisi (Eğer İş yerinde çalışan varsa aylık olarak tahsil edilir)

Aylık Düzendeki Giderler ve Beyanlar;
● Katma Değer Vergisi
● Bağ-Kur Sigorta Primi
● Çalışanların SGK primi ve gelir vergisi (Çalışanı bulunmayan işletmeler için geçerli değildir)
● Muhasebeci Ücreti


* Güncel mevzuat, yukarıda listeli bilgilerden farklılık gösterebilir. Her ilgili belediyenin uygulamaya koyduğu ruhsat işlemleri farklılık gösterebilir.