Metro Kart

Başvur

Atık Yönetimi

Gıda Atıkları

Her yıl küresel gıda üretiminin üçte biri olan 1,3 milyar ton gıda kayba uğruyor ya da atılıyor. Ülkemizde ise satılmayan gıdaların % 80’i atık olarak israf ediliyor. Metro Türkiye’de gıda atıklarını sürdürülebilir kalkınmanın önemli sorunlarından biri olarak görüyoruz. Operasyonlarımızda oluşan gıda atıklarını 2025 yılına kadar %50 azaltmayı taahhüt ediyoruz. Gıda atıkları ile mücadelenin tüm değer zinciri boyunca ele alınması sağlayan sürdürülebilir çözümler için işin mutfağında yer alıyoruz.


Gida_Atik_940x150px

Gıda Bağışı 

Gıda israfını önleyen bir teknoloji girişimi olan Fazla Gıda’yı üç yıldır destekliyoruz. Fazla Gıda iş birliği ile hala tüketilebilir olan gıdaları gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2017 yılından bu yana 751 ton gıdayı kurtararak 1.767.584 bin öğün yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

Fazla Gıda ile yaptığımız iş birliğiyle Sürdürülebilir İş Ödülleri B2B İş Birliği kategorisinde birincilik ödülünü aldık.

 

Yeniden Satış (Resell) 

Ambalaj hasarı nedeniyle satıştan kaldırılan ürünlerin ambalaj hasarını tamir ederek veya reyonda satışa sunamadığımız son tüketim tarihine kısa süre kalmış olan ürünleri yeniden satışa sunuyoruz. 

 

Hayvan Yemi İçin Satış 

Mağazalarımızda oluşan gıda atıklarının israfını önleyerek hayvan yemi olarak değerlendirilmesi amacıyla yem üreten firmalara satıyoruz.

 

Hayvan Barınakları 

Meyve, sebze, et, balık gibi atıklarımızı mağazalarımıza yakın bölgelerdeki hayvan barınaklarına vermekteyiz.

 

Alt Atık Kodları Sistemi 

Gıda atıklarının oluşma sebeplerini tespit etmek amacıyla Atık Alt Kodları Sistemi adıyla bir proje yürütüyoruz. Metro mağazalarında oluşan gıda atıklarının kök nedenini anlamak ve buna uygun aksiyonlar alabilmek adına dijital veri tabanında atıkların oluşma sebebini belirten uygun kodları kullanıyoruz. 

Gida_Kayip_940x150p

Meyve-Sebze Tedarik Zincirinde Gıda Kayıpları Ölçüm Çalışması 

2016 yılında TÜBİTAK ile Türkiye’de ilk defa gıda kayıplarının bilimsel verilere dayanarak fiziksel olarak ölçümlemesini yaparak “Türkiye’de Meyve Sebze Tedarik Zincirinde Yaşanan Kayıp Miktarlarının Belirlenmesi” araştırmasını gerçekleştirdik. Araştırma kapsamında, tedarik zincirinin farklı aşamalarında uygulanan iyi ve kötü koşulların yaşanan kayıp miktarları üzerindeki etkilerini ölçtük ve hasat sonrası kayıpları azaltmak için iyi uygulamaların etkinliğini belirledik. Projenin çıktıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 3 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine temel oluşturdu.

Meyve-sebze, et, balık gibi atıklarımızı mağazalara yakın bölgelerdeki hayvan barınaklarına veriyoruz. 7 mağazamızda oluşan et ve balık atıkları, hayvan yemi üretilmek üzere satılmaya başladı. Güneşli mağazasında pilot proje olarak başlatılan çalışma ile tüketime uygun olmayan meyve-sebze atıkları, ofislerde oluşan çay-kahve atıkları ve müşteri restoranımızda oluşan yumurta kabukları  ile kompost ürettik. 

 

Horeca Sektöründe Gıda Atık Ölçüm Çalışması 

HoReCa’da oluşan atığın ölçümlenmesi amacıyla 2018 yılında Fazla gıda işbirliği ile oteller ve restoranlarda atık ölçüm çalışması yaptık. Araştırma sonuçlarını HoReCa sektörü ile paylaşarak menü planlamadan stok yönetimine kadar pek çok alanda küçük düzeltmeler ile sağlanacak tasarrufun büyüklüğünü ortaya koyduk. 

 

Metro Gıda Hareketi 

Kamuoyunda gıda atık ve kayıpları ile ilgili farkındalık yaratmak için Metro Gıda Hareketi'ni başlattık. Restoranlarda müşterilerin bitiremediği yemekleri saklama kapları ile yanlarında götürebilmeleri için çok sayıda restorana gıda saklama kabı temin ettik.

 

10x20x30 Gıda Atık ve Kayıpları Azaltım Projesi 

2019 yılında, Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün (WRI) 10x20x30 girişimine katıldık. Bu girişim kapsamında dünyanın en büyük 10 gıda perakendecisi, 20 önemli tedarikçisi ile 2030’a kadar atık ve kayıpları yarıya indirme sözü veriyor. 

"Hedefle-Ölç-Harekete Geç" yaklaşımı ile hareket edilen proje kapsamında 2020 yılında, Fazla Gıda’nın desteği ile proje ortağı 21 tedarikçimize eğitimler verdik. Gıda atıkları yönetimi ve gıda atık ve kayıplarını ölçümleyebilmeleri için Gıda Kaybı ve Atık Hesaplama ve Raporlama Standardı (FLW standardı) Türkçe olarak anlatıldı. Eğitim sonrasında katılımcılarla atık yönetimi ve gıda atıklarının ölçüm metodolojisini içeren kılavuz paylaşıldı. Proje kapsamında, tedarikçilerimiz, gıda kayıp ve atıklarını 2030 yılına kadar %50 azaltma taahhütlerini kurumsal web sitelerinde yayınlayacaklar. İleriki süreçte ise gıda kaybı ve atık miktarını raporlayacak, tavsiye edilen çeşitli aksiyonları alarak harekete geçecekler. 

 

Gıdanı Koru Kampanyası Kapsamında Horeca Sektöründe Gıda İsrafı ile Mücadele Amacıyla Tarım Bakanlığı ve FAO ile İşbirliği 

Gıdanı Koru, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde, gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik başlatılan büyük çaplı ulusal bir kampanya. Kampanya ile, gıda kaybı ve israfının önlenmesi ve azaltılması, gıdanın kurtarılması ve yeniden dağıtılması, kurtarılamayan gıdanın yem olarak kullanılması, atık haline gelen gıdanın geri dönüştürülmesi amaçlanıyor. Farkındalık yaratma ve tüketici bilinçlendirme, ölçme-izleme ve değerlendirme, kapasite geliştirme, gıda zincirinde verimlilik artırma faaliyetleri yürütülüyor. 

HoReCa sektöründeki gıda israfı ile mücadele için “Gıdanı Koru” kampanyasında yer alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO ile yapılan ortaklık sayesinde,  gıda atıkları uygulamalarımızla HoReCa müşterilerimiz için rol model olmayı ve bilgi birikimimizi aktarmayı amaçlıyoruz. 

Gida_Disi_940x150p

Sıfır Atık Çalışmalarımız 

Mağaza ve merkez ofisimizde temel seviyede sıfır atık belgesine sahibiz ve sıfır atık yönetim sistemini uygulamaktayız. Amacımız atıkların oluşumunun önlenmesi, kaynağında en aza indirilmesi ve mümkünse yeniden kullanılmasıdır. Bunların mümkün olmadığı durumda ise atıklarımızı türlerine göre ayrıyor, geri dönüşümü ve geri kazanılmasını sağlıyoruz. Geri dönüştürülebilir atıkların çöpe gitmesini önlüyoruz.

 

Ambalaj Atıkları 

Kendi markalı ürünlerimizin ambalajlarının optimizasyonu çalışmaları kapsamında bugüne kadar 27 tonun üzerinde ambalaj malzemesi kullanımının önüne geçtik.

 

Kese Kağıdı Kullanımı

Plastik kirliliğini azaltmak ve doğayı korumak adına yeşillik alışverişlerinde plastik kullanımına son veriyoruz. Meyve-sebze reyonlarımızda plastik poşet yerine kese kağıdı kullanmaya başladık.

 

Geri Dönüşüm 

Gıda dışı atıklarda, ambalaj, motor yağı, bitkisel yağ, pil, akü, araba lastiği, toner ve elektronik atık gibi farklı kategorilerde atıkları, güvenli bir şekilde depoluyoruz ve %100 geri dönüşüm veya geri kazanımını sağlıyoruz.