Metro Kart

Başvur

İklimin Korunması

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için enerji verimliliği projeleri hayat geçiriyor, yenilenebilir enerji kullanımımızı artırıyor ve soğutucularda verimlilik çalışmaları yürütüyoruz. Akaryakıt, doğal gaz, elektrik, ısıtma ve soğutma, kağıt tüketimi, ticari soğutucular ve klimalarda soğutucu akışkan kayıpları, şirket araçları ve güç jeneratörlerindeki yakıt tüketimi, tüm enerji kaynaklarındaki kayıplar ve iş seyahatleri kaynaklı sera gazı emisyonlarımızı raporluyoruz. Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik adımlar atıyoruz. İklimin korunması ve operasyonlarımızın iklim dirençli hale gelebilmesi için, tüm değer zincirine yayılan sürdürülebilir çözümler ile işin mutfağındayız.

Soğutucu gazların çevresel etkilerini en aza indirmek için çevre dostu soğutma gazları kullanmak, öncelik verdiğimiz projeler arasında yer alıyor. Endüstriyel Soğutma Sistemi Gaz Değişim Programı çerçevesinde soğutma sistemlerinde, küresel ısınma potansiyeli (GWP) düşük soğutucu akışkanlara geçişi sağlayarak enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya devam ediyoruz.
Güneş Enerjisinden Elektrik


Sera gazı emisyonlarımızı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kullanımımına önem veriyoruz. 2015 yılında Mersin mağazasında kurduğumuz güneş panelleri aracılığıyla Metro Grup içerisinde güneş enerjisiyle elektriğini üreten ilk şirket olduk. 2016 yılında Antalya mağazasında, güneş panelleri kurduk.LED Dönüşüm Projesi


LED Dönüşüm Projesi, gerçekleştirilen enerji verimliliği projeleri arasında tasarruf açısından en büyük paya sahip. Verimlilik çalışmalarımız kapsamında dış alanlarda ve satış alanlarında daha az enerji tüketen LED aydınlatma dönüşüm projeleri yürütüyoruz.