Metro Kart

Başvur

Sorumlu İşveren

En değerli sermayemiz çalışanlarımızla birlikte, tüm değer zincirine yayılan sürdürülebilir çözümler için işin mutfağındayız. Türk mutfağına sahip çıkma yolculuğumuz, çalışanlarımızın katkılarıyla güçleniyor ve zenginleşiyor. Çalışanlarımızın yetkinliklerini desteklemek ve geliştirmek, kapsayıcı bir kurum kültürü inşa etmek ve kadının güçlenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz.Çeşitlilik ve Kapsayıcılık


Kapsayıcı bir kurum kültürü, farklı görüşleri, yetenek ve yetkinlikleri uyum içerisinde barındırmayı gerektirir. METRO Türkiye’de cinsiyet, cinsel yönelim, kimlik, fiziksel ve zihinsel yetenek, yaş, etnik köken ve dinden bağımsız olarak herkesin fikirlerinin önemli olduğu ve değer kattığı için takdir edildiği bir iş ortamı sunuyoruz. Eşit fırsatlar ilkesini belirlemiş bir işveren olarak, tüm çalışanlarımızı beceri ve performansları doğrultusunda değerlendiriyor, hiçbir şekilde ayrımcılığa izin vermiyoruz.

SBR_940x365px01

Farklılıkların şirketimizi zenginleştirdiğine ve sorunlara daha yaratıcı çözümler geliştirmemize yardımcı olduğuna inanıyoruz. Herkesin farklılıklarını rahatça ortaya koyabildiği bir iş ortamı yaratmak amacıyla sürdürülebilir çözümler için işin mutfağındayız.

Çeşitlilik oranlarını içeren aylık raporlamalar ile konunun üst yönetimin sürekli gündeminde bulunmasını sağlıyoruz ve bu konudaki iyileştirmelerimizi yakından takip ediyoruz. Şirketimizin Almanya’daki merkezi METRO AG tarafından özellikle yönetim kadrolarında yer alan kadın çalışan sayısına yönelik sayısal hedefler belirleniyor. METRO Türkiye olarak biz de ülke bazlı hedefimizi yakından takip ediliyoruz ve hedefe yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

METRO’da mevcut duruma farklı perspektifler katarak yeni fikirler, yeni hizmetler ve ürünler elde ediyoruz ve farklı bakış açılarıyla düşünmeyi teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda aramıza yeni katılan iş arkadaşlarımızın da bu prensipte olmalarına dikkat ederek, her yeni çalışma arkadaşımıza çeşitlilik ve kapsayıcılık zorunlu eğitimini veriyoruz.

Global bir şirket olmanın imkanlarından faydalanarak, rotasyon ve uluslararası görevlendirme olanaklarımız sayesinde ekiplerde çeşitliliği destekliyoruz. 

2020’de çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki faaliyetlerimizi gözden geçirmek ve iyileştirmek için bir çalışma grubu kurduk. 2020 yılı itibarıyla 115 engelli çalışanımız bulunuyor. 

Yalnızca çalışanlarımız değil çeşitli müşteri gruplarını da düşünerek mağazalarımızı farklı müşteri gruplarını kapsayıcı hale getiriyoruz. Konya mağazamız ile başlattığımız engelli dostu mağaza hareketimiz kapsamında Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi, Konya İşitme Engelliler Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi ile bir araya gelerek mağaza içi tespit çalışmaları yaptık ve farkındalık eğitimleri düzenledik. Gerekli tüm ihtiyaçları belirleyerek mağazamızda ek önlemler aldık.Kadınların Güçlendirilmesi

 

Kadınların işgücüne katılımı sosyoekonomik kalkınmanın sağlanmasında kritik unsurlardan biri. METRO Türkiye olarak kadın istihdamını destekliyor, süreçlerimizi bu yaklaşıma uygun olarak şekillendiriyoruz. Tüm operasyonlarımızda ve değer zincirimizde kadın istihdamını artıracak sürdürülebilir çözümler için işin mutfağındayız. 


Kadın iş gücünü geliştirmeye yönelik projeler ve destek çalışmalarımız kapsamında, 

  • Kadın kooperatifleri ya da kadın istihdamı yaratan kooperatiflerle daha fazla çalışmayı,
  • Kadın şefleri geliştirmeye yönelik çalışmalara imza atarak kadınların sektörde daha fazla yer almalarını sağlamayı,
  • Kadın girişimciler ile uzun soluklu işbirliklerini artırmayı hedefliyoruz.

 

Şirket içi kadın yönetici yetiştirme ve kadın çalışanlarımızın kendi potansiyellerini keşfetmelerini yardımcı olmak üzere "Kadınların Liderliği (Women Leadership Programme)" gelişim programımız mevcut. Gönüllü kadın çalışanlarımızdan oluşan ve iş hayatında yetkinliklerini artırma ve deneyimleri paylaşma üzerine bir araya gelen "Ticarette Kadınlar (Women in Trade)" uluslararası topluluğumuz bulunuyor.

Perakende ve tüketici ürünleri sektörlerindeki kadın liderleri destekleyen LEAD Network ve satış fonksiyonundaki kadın işgücünü desteleyen SALES NETWORK topluluklarının kurumsal üyesiyiz. Üyeliğimiz kapsamında kadın çalışanlarımızın bu topluluklarda yer almalarını ve farklı gelişim olanaklarından faydalanmalarını sağlıyoruz.

Kadınların iş yaşamında aktif rol almasına önem veriyor ve kadın istihdamını destekliyoruz. 2020 yılı itibarıyla kadın çalışan sayımız 1.378’e ulaştı. Her üç 3 çalışanımızdan birisi kadın. Yönetim pozisyonlarında görev alan çalışanların ise %20’sini kadın çalışanlar oluşturuyor. 2020 yılında üst düzey yönetim seviyesine atanan kadın yöneticilerimiz sayesinde de şirkete yön veren kadın yönetici oranımızı artırdık. 2020’de %20 olan üst düzey yönetim pozisyonlarındaki kadın yönetici oranımızı 2025 yılına kadar %24’e çıkarmayı hedefliyoruz. 5 kişiden oluşan yönetim kurulumuzun üyelerinin 3’nün kadın olmasından gurur duyuyoruz. Yüzde 60 ile dünya ve Türkiye ortalamasının üstünde üst düzey kadın yönetici oranımızla perakende sektörüne örnek teşkil ettiğimize inanıyoruz. 2020 yılında merkez ofis ekibimize istihdam edilen yeni çalışanların %60’ı kadın adaylardan oluştu.

Kadınların iş yaşamını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ettik. Destekleyici uygulamalarımız sayesinde doğum iznine ayrılan kadın çalışanların %92’si izin sürelerinin dolmasının ardından işe geri döndü. Kendi kariyer tercihi ile işten ayrılan çalışanlar içerisindeki kadın oranındaki 3,4 puanlık azalmayla, bu konuda yaptığımız çalışmaların kadın çalışanlarımız tarafında da memnuniyet uyandırdığını görüyoruz.

Kadın girişimcilere ve kooperatiflere olan desteğimizi 2020 yılında da sürdürdük. Meyve ve sebzeden konserve ürünlerine, şekerleme ve atıştırmalıktan içecek ve mutfak ürünlerine kadar 12 kategoride yaklaşık 40 kadın girişimci ve kooperatifle birlikte çalıştık.


Yetenek Yönetimi


Sürdürülebilir bir iş başarısı ve etkin müşteri yönetiminin sağlanması ancak yetenekli çalışanlar ve ekipler ile mümkün. METRO Türkiye’yi ileriye taşıyacak hedeflerimizi gerçekleştirmek için yetenek yönetim programları ve kapsamlı eğitimler düzenliyoruz. Eğitim programlarımızın proaktif bir öğrenme deneyimi sunmasına önem veriyor, dijitalleşmenin getirdiği olanaklardan faydalanıyoruz. Çalışanlarımıza geleceğin yetkinliklerini kazandıracak sürdürülebilir çözümler için işin mutfağındayız.

SBR_940x365px03

 

En İyi İşveren Sertifikası

119 ülkede 1.600’den fazla şirket arasında Top Employer Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmede 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında üst üste “En İyi İşveren” sertifikasını alarak Türkiye’de perakende sektöründe bu sertifikaya sahip tek şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. 

 

METRO Potentials

 

Dünyanın farklı ülkelerindeki METRO yönetici adaylarını bir araya getiren,  farklı projeleri birlikte ele almalarını sağlayan program, çalışanlarımıza birbirlerinden öğrenme imkanı sunuyor. Program katılımcıları Yönetim Kurulu üyelerinden mentörlük desteği alabiliyor.

 

METRO Experience

 

METRO Experience ile alanında uzmanlaşmış profesyoneller tarafından METRO Türkiye’yi, perakende ve gastronomi sektörlerini yakında tanıma fırsatı sunuyoruz. Grup çalışması, yeni bakış açıları geliştirme, sektörleri yakından tanıma, çevre edinme fırsatlarının yanı sıra METRO Experience programı kapsamında METRO Türkiye’nin uzun dönem staj programı CAREER MIX değerlendirme sürecine dahil edilme ve kariyerine yön verme fırsatı da sunuluyor.

 

METRO CAREER MIX Genç Yetenek Programı

 

Üniversite öğrencilerine yönelik oluşturulan METRO CAREER MIX Genç Yetenek Programı, geleceğin çalışanlarını yetiştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir staj programı. Potansiyeli yüksek, hedefi olan öğrencilere sorumlu olacakları bir proje veriyor ve bu projelerini yöneticileriyle beraber çalışıp takip etme olanağı sağlıyoruz. Bu program, gençlere deneyim kazandırarak onları sektör için yetkin potansiyel adaylar haline getiriyor. 

 

METRO Sürdürülebilir Liderlik Programı

 

METROSürdürülebilir Liderlik Programı (MSLP) yetenekli ve yüksek potansiyelli liderlerin sürdürülebilirlik konusunda liderlik edecek ve dönüşüm yaratacak şekilde güçlenmesini hedefliyor. METRO AG tarafından düzenlenen 18 aylık programın katılımcıları, METROMETRO AG ve etki alanı için sürdürülebilirliğin ne anlama geldiğini derinlemesine öğreniyor. Sürdürülebilirliğin şirket stratejilerine entegre edilmesine, öncelikli sürdürülebilirlik odaklarımızda  projeler geliştirilmesine katkı sağlıyorlar. 

 

Liderlik Eğitimleri

 

Sürdürülebilir başarı için doğru kararları verecek yöneticilere sahip olmak büyük önem taşıyor. Geleceğin liderlerini keşfetmek ve çalışanların yetkinliklerini geliştirmek adına liderlik eğitimleri düzenliyoruz. Tüm dünyada METRO çalışanlarının edindikleri deneyimleri paylaşabildikleri, Düsseldorf’ta bulunan Global Eğitim Merkezi’nde (House of Learning) yürütülen liderlik programı Lead & Win ile yöneticilerin sorun çözme yetkinliklerinin gelişimine destek olmayı ve liderlerin kendi mükemmellik yollarını keşfetmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

 

Yönetici Gelişim Programları

 

Değişen dünyanın yeni koşullarına kolay uyumlanabilen yöneticilerle çalışmayı önemsiyoruz. Üniversitelerle de iş birliği yaparak yöneticilerimizin hem fonksiyonel hem de davranışsal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Mağazalarımız ve merkez çalışanlarımızın gelişimini koçluk ve mentörlük programlarıyla destekliyoruz. 

 

Misafir Odaklı Eğitimler  

 

Müşteri odaklılığı bir adım ileriye taşıyarak misafir odaklı yaklaşımımızı destekleyen eğitimler veriyoruz. Bu amaçla, ihtiyaçların doğru anlaşılması, anlaşılan ihtiyaçların doğru ürün veya hizmetle birleştirilmesi ve misafirlerimizin çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. 

 

Explore & Grow Programı

 

Merkez ofis çalışanlarına yönelik yürüttüğümüz Explore & Grow Programı ile çalışanlarımızın fonksiyonel yetkinliklerini ve kişisel becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 


Zorunlu Eğitimler

 

Sürdürülebilir bir çalışma ortamı için çalışanlarımıza Uygunluk, Rekabet Hukuku, Çalışma İlkeleri, Yolsuzlukla Mücadele, İş Sağlığı Güvenliği, İlk Yardım, Sıfır Atık eğitimlerini her yıl yenileyecek şekilde veriyoruz. 

 

MPower

 

Tüm bunları dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim programlarımızı, çalışanların istedikleri zaman ister bilgisayar isterlerse cep telefonları üzerinden erişebildikleri dijital bir platformda tek çatı altında topladık. Böylece hem işveren hem de çalışan tarafından çalışanın kariyer yolculuğu tüm bileşenleriyle takip edilebilir hale gelmiş oldu.