Metro Kart

Başvur

Sorumlu İşveren

Sorumlu İşveren

İşini keyifle yapan çalışanların, müşteri memnuniyeti ve kurumsal başarıda kilit role sahip
olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımıza farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü,
kendilerini rahatça ifade edebildikleri ve gelişme imkânı bulabildikleri bir iş ortamı sunuyoruz.
Çalışanlarımızın kariyer yolculuğunda farklı yetkinlikler kazanmalarını destekliyor, bu alanda
yaptığımız yatırımlarla hem sektörümüzdeki lider ve öncü 
konumumuzu pekiştiriyoruz hem de iş performansımızı ileriye taşıyoruz. 


Metro Türkiye çalışanları, şirketimizin küresel değerlerini yansıtan “Adil Çalışma Koşulları ve Sosyal Ortaklık İlkeleri” kapsamında çok uluslu bir kültürün parçasıdır. Kurum kültürümüz ve ilkelerimizle yaklaşık 4.500 çalışanımızın kendilerini büyük bir ailenin parçası olarak hissetmeleri için çalışıyoruz. Çalışanlarımızın %70’i mavi yaka, %30’u beyaz yaka çalışanlardan oluşuyor. Örgütlenme ve sendika haklarına saygı duyduğumuz çalışanlarımızın %70’i toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunuyor.Dahiliyet ve Çeşitlilik

Çalışanların farklılıklarını zenginliğimiz olarak görüyor, ırk, renk, cinsiyet,
din, politik görüş sosyal köken ve yaş ayrımına tolerans göstermiyoruz.
Çeşitlilik farklı görüşleri, yetenekleri, yaratıcılığı ve yetkinlikleri bünyemizde barındırmamızı sağlıyor ve işlerimizde verimlilik artışı, inovasyon fırsatları,
değişimlere karşı adaptasyon kabiliyeti ve daha başarılı risk yönetimi imkanı sunuyor.
Çeşitlilik ve eşitlik yaklaşımımızın bizi sektörde farklılaştıran unsurlardan biri
olduğuna inanıyoruz.

 

dahiliyet

METRO'DA HER

ÜÇ ÇALIŞANDAN

BİRİ KADIN.

İş dünyasında kadın istihdamını destekliyor, kadınların iş dünyasında daha fazla yer bulabilmeleri için insan kaynakları süreçlerimizi buna uygun olarak geliştiriyoruz. Kadın çalışan sayımız 2016'ya göre %4 arttı. Böylelikle Metro’da her üç çalışandan biri kadın. Üst yönetimdeki kadın çalışan sayımız ise 2016’ya göre %6 miktarında artarak %31 oranına ulaştı.


Kadın çalışanların doğum sonrası kariyerlerine devam etmelerine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2017 senesi içinde doğum iznine ayrılan kadın çalışanların %88’i görevlerine devam etti. Tüm çalışanlar için eşit kariyer fırsatları ve haklar sunmak ilkelerimiz arasında bulunuyor.  Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışma gösteren inisiyatiflere ve sivil toplum örgütlerine desteğimizi sürdürüyoruz. 2017 Dünya Kadınlar Günü’nde Women in Trade iş birliği ile Metro’nun operasyonlarını yürüttüğü ülkelerde Pledge for Parity kampanyasına katkı vererek cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik.   Yetenek Yönetimi

Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve kariyer gelişimlerine destek vermek önceliklerimiz arasında bulunuyor. Bu doğrultuda çalışanları ve Metro'yu ortak hedeflerimize taşıyacak liderlik, etkin insan yönetimi, rekabet hukuku, çevre, atık yönetimi, müşteri ilişkileri, ilk yardım, iş güvenliği, etkin müzakere, iş sezgisi ve stratejisi, mağaza performansı, oryantasyon programı, Gastronometro, Metro Potentials ve diğer uygulamalı eğitimler de dahil olmak üzere çok çeşitli eğitimler tasarlıyoruz.

İçeriği, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Gastronometro eğitmenleri, şirket kategori yöneticileri ve çalışanların katkısıyla oluşturulan eğitimlerim programlarımız kapsamında çalışan başına ortalama 18,2 saatlik eğitim verdik. Çalışanlarımıza verdiğimiz en önemli eğitimler arasında müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri eğitimleri yer alıyor. Müşteri memnuniyeti kapsamında toplam 238 mağaza çalışanımıza 9 saati kalite güvence eğitimi olmak üzere ortalama 16 saat eğitim verdik. 


Geleceğin liderlerini bugünden yetiştirmek amacıyla doğru süreç yönetimi, hızlı ve etkin karar alma, ekip yönetimi gibi alanlarda çalışanlara yeni yetkinlikler kazandıran liderlik odaklı eğitimler düzenledik. Yöneticilerimiz ve yönetici adaylarımız için düzenli eğitim programlarının yanı sıra çok uluslu kültürümüzün avantajlarından da faydalanmaları amacıyla ülkeler arası deneyimlerin de paylaşıldığı etkinliklere katılımlarını teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda global ölçekte Metro çalışanlarının edindikleri deneyimleri paylaşabildikleri ve farklı eğitmenleri çağırdığımız Düsseldorf’ta bulunan Global Eğitim Merkezi’ne (House of Learning) potansiyeli yüksek ve yenilikçi fikirler üreten çalışanlarımızı gönderiyoruz. Yöneticilerimizin gelişimi için sunduğumuz eğitimlerden bir diğeri yeni tasarlamakta olduğumuz Lead&Win adını verdiğimiz global liderlik programıdır. Program ile hem yerel hem de küresel ölçekte liderlik ve ticaret vasıflarını geliştirmeyi hedefliyoruz. 2018 yılında başlayacak programa ekip yöneten yaklaşık 650 yöneticimizi dahil edeceğiz. 


Yeteneklerin şirketimize kazandırılmasında online işe alım platformumuzu etkin olarak kullanıyoruz. Metro AG iş birliğinde “Online İşe Alım” platformunu erişime açarak yetenek havuzunun oluşturulmasını sağladık. Bu platformu sadece işe alım için değil, işe alınan çalışanların gelişimi ve oryantasyon programlarının takibi için de önemli bir araç olarak kullanıyoruz.


Genç yeteneklerin şirketimiz bünyesine kazandırılması için üniversite son sınıf öğrencilerini kapsayan çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda yetenek havuzunda bulunan üniversite öğrencileri ile altı aylık programlar dahilinde tecrübeli yöneticilerimizin mentorluğunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerinin son aşamasında profesyonel iş hayatına hazırlanma fırsatını elde edilen genç potansiyellerin şirketimiz bünyesine kazandırılmasına önem veriyoruz. Çalışmalar sayesinde yaratılan ortak değer ile hem biz hem öğrenciler geleceğe hazırlanıyoruz.

Kendini geliştirmek isteyen çalışanlar için kurum içi ve kurum dışı içeriklerin bulunduğu dijital Açık Öğrenme Platformu bulunmaktadır. Platforma erişim sağlayan çalışanlar 7/24 erişilebilir e-öğrenme, yazılı içerikler, videolar gibi pek çok çevrim içi eğitim seçeneklerine ulaşabiliyor.  


Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın oryantasyon programlarının bir parçası olarak "HORECA Müşterisi Gözünden Bir Gün" mutfak atölyesine katılımını sağlıyoruz. İhtiyaç listesi belirlenmesi, satın alma, menü oluşturma gibi konuları içeren atölye ile yeni çalışanlar ilk günlerinden itibaren müşterilerin perspektifinden düşünebilme yetisini kazanmış oluyor. 


Türk mutfağının dünyadaki önemine ve değerlerine sahip çıkmak adına tüm çalışanlarımızın Türk mutfak kültürü hakkında bilgisini geliştirmelerine önem veriyoruz. Detaylarına Türk Mutfağı ve Kültürü bölümünden erişebileceğiniz Gastronometro projemiz kapsamında çalışanlara eğitimler veriyoruz. 


Horeca müşterileri, portföyümüzün büyük bir kısmını oluşturuyor. Onlarla daha iyi iletişim kurmak, ihtiyaçlarını ve taleplerini gerçekleştirebilmek adına tüm çalışanlara özellikle gastronomi alanında olmak üzere Horeca Keşifleri, Horeca Vaka Çalışmaları, Sürdürülebilirlik & METRO, Ürün Eğitimleri, Mutfak Matematiği, Menü Analizi konularında eğitimler veriyoruz. Bu sene içerisinde farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz eğitimlere 2.889 çalışanımız katıldı. 2020 yılına kadar her çalışanımızın en az bir defa katılım sağlayarak bu eğitimlerde yer almalarını hedefliyoruz.

 

 Performans Yönetimi

Çalışanlarımızın performansını düzenli performans değerlendirmeleriyle ölçüyor, onlar için en doğru kariyer yolunu yine onlarla birlikte belirliyoruz. En az 6 ay süreyle bizimle çalışan tüm çalışanlar bağlı olduğu yöneticiyle performans değerlendirmesi görüşmesi gerçekleştiriyor. Sendikalı çalışanlarımıza e-performans sistemimizle, diğer tüm çalışanlarımıza ise ETWEB global sistemi üzerinden geri bildirim veriyoruz. Performans değerlendirmesi çıktıları prim ve ücret artışlarına temel oluşturuyor. Bu sene tam zamanlı çalışanların %98'i performans değerlendirmesinden geçti.

 Çalışan Memnuniyeti 

Sektörümüz için değer yaratacak geleceğin yeteneklerinin çalışmayı isteyecekleri bir marka olmayı hedefliyoruz. Öncelikle çalışılmak istenen kurum olmanın, hedeflerimize ulaşmamız noktasında en önemli gücümüz olacağını düşünüyoruz. Gerek yeni yeteneklerin bünyemize katılabilmesi gerek huzurlu bir çalışma ortamında çalışma arkadaşlarımızla birlikte gelişim göstermemiz çalışan markası konumumuzu sürdürmek açısından büyük önem taşıyor. 

Çalışanlarımızın bağlılığını düzenli olarak ölçüyoruz. 2017 senesinde çalışan bağlılığı oranımız bir önceki yıla göre 6 puan artarak %70 oranına ulaştı. Bu oran Türkiye ve Dünya'da benzer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ortalama değeri olan %60’ın üzerindedir.
Çalışanlarla daha sıkı bir iletişim kurmak amacıyla oluşturduğumuz "Metro'nun Sesi" kanalımızla tüm çalışanlar fikirlerini rahat ve anonim şekilde ifade etmelerini mümkün kılıyoruz. Online olan bu sistem aracılığıyla gelen öneri ve şikayetler ilgili birimler tarafından değerlendiriliyor.
İletilen geribildirimler doğrultusunda sayesinde sürekli iyileştirmeler planlıyoruz.

 


İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmayı en temel hak olarak görüyoruz. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) önemsiyoruz. İnsan Kaynakları Direktörümüz İSG ile ilgili her konuda doğrudan Genel Müdürümüze raporlama yapıyor. Metro’da sağladığımız eğitimlerin yaklaşık %9'unu bu alandaki eğitimler oluşturuyor. Bu doğrultuda bu yıl, 858 çalışanımız İSG konusunda ortalama 9 saat eğitim aldı.

Operasyonlarımızda İSG açısından risk taşıyan süreç ve bölümleri tespit ediyor ve önlem alıyoruz. Birlikte iş yaptığımız tüm taşeron şirketlerin de İSG eğitimleri konusunda gerekli önemleri almalarını ve ilgili sertifikalara sahip olmalarını bekliyoruz.

Çalışanlarımızın iş temposunda sağlıklarını korumaları için çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyoruz.  Şirket doktorumuzun da katkılarıyla düzenli Metro ve Hayat başlıklı duyurular aracılığıyla sağlık konusunda çalışanlarımıza bilgilendirmeler yapıyoruz. Çeşitli spor turnuvaları düzenleyerek çalışanların spor faaliyetlerine aktif katılımını teşvik ediyoruz. Çalışanlarımız ve eşleri için ücretsiz meme taraması imkanını sağlıyoruz. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği