Metro Kart

Başvur

Sorumlu Operasyonlar


SORUMLU OPERASYONLAR

Faaliyetlerimizi yönetirken kaynakları sürdürülebilir kullanmanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir
bir dünya bırakmanın gerekliliğine inanıyoruz. Ekosistemi koruyan sürdürülebilir çözümler için işin
mutfağındayız. Sürdürülebilir operasyonlar için çevresel etkilerimizi bütüncül bir yaklaşımla
yönetiyoruz. Operasyonlarımızda ve tedarik zincirinde etkilerimizi azaltma hedefiyle, doğal
kaynakların sorumlu bir şekilde kullanımını sağlayan, enerji tüketimi, sera gazı emisyonları ve atık
oluşumunu azaltan, mevzuat gerekliliklerin ötesine geçen ve sektöre liderlik eden uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Çevre yönetim süreçlerimizi ilgili mevzuata, Çevre Politikamıza, Metro AG hedef ve
taahhütleri ve uluslararası standartlara uyumlu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çevresel
performansımızı, ülke operasyonlarına özel belirlenen hedefler doğrultusunda sürdürülebilirlik ve
Karbon Saydamlık Projesi (CDP) raporlarıyla her yıl şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

Çevresel sürdürülebilirliği, günlük iş akışının bir parçası olarak düşünüyoruz. Çalışanlarımızın
aktif katılımını sağlamak, farkındalık yaratmak ve davranış değişikliğine teşvik etmek amacıyla
eğitimler, bilgilendirme programları, yarışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz.!!!