Metro Kart

Başvur

Sorumlu Operasyonlar

Sürdürülebilir operasyonlar için çevresel etkilerimizi bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz.
Operasyonlarımızda ve tedarik zincirinde etkilerimizi azaltma hedefiyle,
doğal kaynakların sorumlu bir şekilde kullanımını sağlayan, enerji tüketimi,
sera gazı emisyonları ve atık oluşumunu azaltan, mevzuat gerekliliklerin ötesine
geçen ve sektöre liderlik eden
uygulamaları hayata geçiriyoruz. 

Çevre yönetim süreçlerimizi ilgili mevzuata, Metro AG’nin Çevre Politikası, Metro AG hedef ve
taahhütleri ve uluslararası standartlara uyumlu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çevresel performansımızı,
ülke operasyonlarına özel belirlenen hedefler
doğrultusunda sürdürülebilirlik ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) raporlarıyla
her yıl şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. 

Çevresel sürdürülebilirliği, günlük iş akışının bir parçası olarak düşünüyoruz. Çalışanlarımızın
aktif katılımını sağlamak, farkındalık yaratmak ve davranış değişikliğine teşvik etmek amacıyla
eğitimler, bilgilendirme programları ve etkinlikler düzenliyoruz.
Çalışanlarımızın katıldığı “Enerji Farkındalık Programı” ile davranış değişikliği
kaynaklı 1 milyon kWh’in ve 475.000 TL’nin üzerinde tasarruf sağladık. 

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin su konusunda farkındalıklarını
arttırmayı önemsiyoruz. "Metro Su Hareketi" kapsamında su ve finansal 
tasarruf sağlayacak ipuçlarını duyurarak paydaşlarımızı harekete geçmeye
teşvik ediyoruz.

 

 


Enerji ve Emisyon Yönetimi

Ürünleri doğal kaynaklara bağlı bir şirket olarak, iklim değişikliği operasyonlarımızı doğrudan ve dolaylı olarak etkiliyor. İklim değişikliği kaynaklı risklere karşı faaliyetlerimizde enerji tüketimimizi azaltan ve enerjiyi daha verimli kullanan projeler geliştiriyor, yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ediyoruz. Böylece, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik adımlar atıyoruz.

 

tablo

 

2030 yılında, 2011’e kıyasla %55 oranında sera gazı emisyonu azaltımı hedefimiz doğrultusunda ısıtma, soğutma, aydınlatma ve lojistik gibi pek çok alanda projeler yürütüyoruz. 2017 sonu itibariyle yürüttüğümüz enerji tasarruf projeleri sayesinde 7.800.000 kWh azaltım sağlarken 3,3 ton CO2e sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Emisyon yoğunluk oranında ise 2016’ya kıyasla %2’nin üzerinde düşüş sağladık.  

 

Soğutucu gazların çevresel etkilerini en aza indirmek için çevre dostu soğutma gazları kullanmak, öncelik verdiğimiz 
projeler arasında yer alıyor. Endüstriyel Soğutma Sistemi Gaz Değişim Programı çerçevesinde soğutma sistemlerinde, küresel ısınma potansiyeli (GWP) düşük soğutucu akışkanlara geçişi sağlayarak enerji tüketimi
ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya devam
ediyoruz.
Program kapsamında, raporlama döneminde yaklaşık 270.000 kWh enerji tasarrufu ile 90.000 TL’nin üzerinde finansal tasarruf sağladık.

 

 

Lojistik ağımızın çevresel etkilerini azaltma ve tasarruf sağlama çalışmalarımız çerçevesinde, 16 mağazamızda balık paletlerimize koku ve sıvı için özel ambalajlama yaparak önceden şarküteri ve balık için ayrı araçlarımızla yaptığımız taşıma işlemlerini birleştirmeye başladık. Böylece, 2017 yılı boyunca üç aracımız toplamda yaklaşık 1.000.000 km daha kısa seyahat etmiş oldu.

Yenilenebilir enerji kaynakları da sera gazı emisyonlarımızı azaltmada etkili oluyor. 2015 yılında Mersin mağazamızda kurduğumuz güneş panelleri aracılığıyla Metro Grup içerisinde güneş enerjisiyle elektriğini üreten ilk şirket olduk.
2016 yılında Antalya mağazamıza kurduğumuz santral ile yatırımlarımıza devam ettik. 2017 yılında yaklaşık 1.352.000 kWh yenilenebilir enerji üreterek, 2015 yılındaki üretime kıyasla 5 katın üzerinde artış sağladık.

 


Atık Yönetimi

Metro olarak atık yönetimi süreçlerini gerek gıda gerekse gıda dışı atık azaltımı konularındaki hedeflerimiz doğrultusunda, tedarik zincirinin tüm halkalarına odaklanarak entegre bir yaklaşımla yönetiyoruz. Atıklarımızı düzenli olarak takip ediyor ve buna bağlı olarak azaltım stratejileri geliştiriyoruz. Kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmak ve atıklarımızı azaltmak amacıyla başlıca gıda atık ve kaybı, ambalajlama, geri dönüşüm ve geri kazanım alanlarında iyileştirmelere odaklanıyoruz.

 

 

Operasyonel gıda atıklarını azaltmada ticaret ve ambalajlama süreçlerinin optimizasyonu ve bakım çalışmaları büyük önem taşıyor. Rafları son kullanım tarihlerine göre düzenleyerek hem operasyonel gıda atıklarını azaltıyor hem de müşteriler tarafında daha az gıda atığı oluşmasına katkı sağlıyoruz. 2017 operasyonlarımızda oluşan gıda atığının %15’ini hayvan barınaklarına vererek gıda atıklarında azalma sağladık.

Ambalaj atıklarını azaltmak için söz konusu atıkların toplanmasını ve geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Ayrıca, ambalajlama optimizasyonu çalışmalarımız kapsamında 18,7 tonun üzerinde ambalaj malzemesi kullanımının önüne geçtik.

Faaliyet gösterdiğimiz sektör itibariyle plastik poşet kullanımı çevresel etkilerimiz açısından büyük önem taşıyor. Alışveriş poşetleri tüketiminin azaltılması ve çoklu kullanılabilen çantaları teşvik etmek amacıyla poşetleri ücret karşılığında satıyoruz. 

Gıda dışı atıklarda, ambalaj, motor yağı, bitkisel yağ, pil, akü, araba lastiği, toner ve elektronik atık gibi farklı kategorilerde atıkları, güvenli bir şekilde depoluyoruz ve geri dönüşüm veya geri kazanımını sağlıyoruz. 2017 yılında oluşan 4.159 ton operasyonel gıda dışı atığın tamamında geri dönüşüm veya geri kazanım sağladık.