Metro Kart

Başvur

Sorumlu Satın Alma


SORUMLU SATIN ALMA


Bir gıda şirketi olarak doğaya ve sunduğu kaynaklara bağlıyız.
Bu nedenle müşterilerimize sunduğumuz meyve, sebze, balık gibi hammaddelerin
sürdürebilir kaynaklardan gelmesi ve tedarikçilerle uzun soluklu iş birliklerin kurulması
sürdürülebilir anlayışımızın temel alanlarından birini oluşturuyor.
Yerellik, sürdürülebilir balıkçılık, hayvancılık ve tarım ile sorumlu ürünleri sorumlu satın alma
anlayışımızın odağına alıyoruz.

Coğrafi İşaretli Ürünler

Coğrafi İşaretli Ürünler

Yerele verdiğimiz değer kapsamında ‘’Coğrafi İşaretli Ürünler’’ projemizi 2012 yılında başlattık. Coğrafi işaretli ürünleri tanıtarak üreticilerimizle birlikte büyümeyi ve gelecek nesillere bırakacağımız kültür mirasını korumayı hedefledik. Bu proje ile üreticilerimize danışmanlık, eğitim ve teşvikler sağlıyoruz ve kaybolma tehlikesi altında olan tohumlara ticari değer 
kazandırıyoruz. Yerel üreticinin rekabet gücünü artırarak, sürdürülebilir kırsal kalkınmaya ve tohumu, toprağı, iklimi, biyoçeşitliliği korumaya destek veriyoruz. Ulusal ve küresel çapta coğrafi işaretlerin korunması ve tanıtılması ile ülke 
ekonomisinde katma değer yaratıyoruz.Hayvan Refahı

Hayvan Refahı

İnsana, hayvanlara ve doğaya saygılı bir yaklaşımla müşterilerimize sağlıklı ve güvenilir et ürünleri sunuyoruz. Sürdürülebilirliğin sağlanması için hayvan ırklarının, balık kaynaklarının ve hayvan refahının korunmasına büyük önem veriyoruz.Hayvan Irklarını Koruyoruz

Hayvan Irklarını Koruyoruz

Faaliyetlerimizi, doğal yaşamın devamlılığına tehdit oluşturmayacak şekilde gerçekleştiriyor, Türkiye’de hayvancılığın geleceğine katkıda bulunacak adımlar atıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz “Kırklareli Kıvırcık Kuzu” projesi ile nesli tehdit altında olan bu yüksek kaliteli türün korunmasını destekliyoruz.İzlenebilirlik

İzlenebilirlik

Ürünlerimizde gıda güvenliğinin, üstün kalitenin ve türlerin devamlılığının sistematik ve şeffaf bir yaklaşımla sağlanabileceğine, bunun da tüm faaliyetlere izlenebilirliğin entegre edilmesiyle güçlendirilebileceğine inanıyoruz.Sürdürülebilir Balıkçılık

Sürdürülebilir Balıkçılık

Aşırı avlanma sonucu okyanuslardaki balık kaynakları hızlıca tükeniyor. Balık türleri kaybolurken biyoçeşitlilik azalıyor. Bu kaynaklar üzerindeki büyük baskı dolayısıyla balıkçılık, sürdürülebilir hayvancılıkta önem verdiğimiz alanlardan birini oluşturuyor. Sorumlu Ürünler

Sorumlu Ürünler

Sorumlu satın alma uygulamalarıyla tedarik zincirimiz boyunca sürdürülebilir uygulamaların yayılmasına katkıda bulunuyoruz.gida-guvenligi

Gıda ve Ürün Güvenliği

Gıda ve ürün güvenliği iş yapışımızın temelinde yer alıyor.
Yüksek kalite ve güvenlik standartlarımızı sağlamak için
tüm tedarik zincirimizi kapsayan, regülasyonların ötesinde
 denetim ve analizler yapıyoruz ve bu alanda
regülasyonların geliştirilmesine destek oluyoruz.