Türkçe

Müşteri Kayıt, Metro Kart Üyelik ve Ticari İletişim Süreçleri Özelinde

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO” veya “Şirket”),
AÇIK RIZA METNİ

 

Evet

Hayır

             İşleme Süreci

  • Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, diğer veriler kategorisindeki verilerimin, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesini kabul ediyorum.

  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi ana sürecinde, Aydınlatma Metni kapsamında, pazarlama verilerimin işlenmesini kabul ediyorum. 

       Yurtdışına Aktarım Süreci

 
  • Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, hukuki işlem, diğer veriler kategorisindeki verilerimin, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amacıyla yurtdışında yerleşik Metro AG & Grup Şirketlerine aktarılmasını  ve yurtdışında saklanmasını kabul ediyorum.

  • Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, diğer veriler kategorisindeki verilerimin, 3.Kişi Platform Hizmetlerinden Yararlanılması amacıyla, hizmet sağlayıcıların yurtdışında yerleşik olması nedeniyle yurtdışında işleme faaliyetine konu olmasını kabul ediyorum.

 

** Veri sahibi olarak her zaman açık rızanızı geri alabilir, bu konuda bildirimde bulunabilirsiniz. *

Ad-Soyad :

Tarih :

İmza :

ŞERH DÜŞMEK İSTEDİĞİNİZ BİR KONU VARSA AŞAĞIDA BELİRTEBİLİRSİNİZ. (Kişisel Veriler, Süreçler ya da Aktarım Grupları)

English

In the scope of Customer Registration, Metro Card Membership and Commercial Communication Processes

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO” or “Company”)
DECLARATION OF EXPLICIT CONSENT

 

Evet

Hayır

             İşleme Süreci

  •  I accept that my data in the category of identity, communication, customer transaction, transaction security, other data will be processed for the purpose of sending me commercial electronic messages in the main process of Execution of Advertising / Campaign / Promotion Processes.

  •  I agree to the processing of my marketing data within the scope of the Data Protection Notice in the main process of Conducting Marketing Analysis Activities.

       Yurtdışına Aktarım Süreci

  • I agree that my data in the categories of identity, contact, customer transaction, transaction security, legal transaction and other data may be transferred to Metro AG & Group Companies located abroad and stored abroad for the purpose of executing information security processes and ensuring the security of Data Controller Operations.

  • I agree that my data in the category of identity, contact, customer transaction, transaction security, other data may be subject to processing activity in abroad for the purpose of benefiting from Third Party Platform Services, as the service providers are based abroad.

 

** As a data subject, you can withdraw your explicit consent at any time and you can make a notification in this regard. *

Name-Surname :

Date :

Signature :

IF THERE IS ANY SUBJECT YOU WISH TO COMMENT ON, YOU MAY SPECIFY IT BELOW. (Personal Data, Processes or Transfer Groups)