KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”)’ne ait https://www.metro-tr.com web sitesini ziyaret ettiğinizde, fiziki ortamda veya web sitesinde yer alan online formları doldurduğunuzda, çağrı merkezimizi aradığınızdatarafınıza ait bazı kişisel veriler toplanmaktadır. 

Toplanan kişisel veriler nedeniyle Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”) de veri sorumlusu olup, METRO’nun iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adresi: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli/İstanbul
Web sitesi: www.metro-tr.com
Telefon numarası: 0 (212) 478 70 00

METRO’nun veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Metro Alışveriş Kartı alabilmek için, Metro Alışveriş Kartı Başvuru Formunu Metro Mağazalarında doldurmanız veya Web Sitesi üzerinden online doldurarak başvuruda bulunmanız durumunda, Şirketimiz bazı kişisel verilerinizi (ad-soyad, cep telefonu, e-mail adresi, adres bilgisi), Metro Alışveriş Kartı Başvuru Formu ile talep edilen bilgilerin tarafınızca açıklanması suretiyle, bir kısım verilerinizi (alışveriş alışkanlığı ve sıklığı ölçülerek elde edilen veriler) ise alışverişlerinizde Metro Alışveriş Kartını kullanmanız durumunda otomatik yollarla elde etmektedir. Kişisel verileriniz,  Metro Alışveriş Kartı Başvurunuzun sonuçlandırılarak müşteri kaydınızın oluşturulması, oluşturulan kayda göre fatura ve ticari raporlama işlemlerinin yapılması, Şirketimiz tarafından hazırlanan Metropostların gönderiminin sağlanması, alışveriş alışkanlıkları ve sıklığı ölçülerek elde edilen verileriniz ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, müşteri talepleri ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmet tedarikinin sağlanması,  hizmetlerimizin iyileştirilmesi, mağazalarımızın sayı, yer (lokasyon) ve kapasitelerinin planlanması, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca onay vermeniz durumunda müşteri anketi, promosyon, tanıtım, kampanyalar başta olmak üzere telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler  gönderilmesi amacıyla açık rızanız hukuki sebebine dayalı olarak,  Metro Alışveriş Kartı başvurunuz tamamlandıktan sonra ad-soyad ve adres verileriniz faturalama işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak da işlenmektedir.

Metro Alışveriş Kartı sahibi olarak Web Sitesi üzerinden MyMetro hesabı açmak üzere Web Sitesi üyelik kaydı oluşturmanız aşamasında talep edilen bilgilerin tarafınızca açıklanması suretiyle bazı kişisel verileriniz (Metro Kart numarası, ad-soyad, şifre, email adresi, telefon) Şirketimiz tarafından elde edilmektedir. Bu verileriniz MyMetro hesabınızı kullanabilmeniz, bilgilerinizi güncelleyebilmeniz, siparişlerinizi görüntüleyebilmeniz, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca onay vermeniz durumunda müşteri anketi, promosyon, tanıtım, kampanyalar başta olmak üzere telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilmesi amacıyla açık rızanız hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Web Sitemiz’de bulunan İletişim Formu’nu doldurmak suretiyle açıklamış olduğunuz kişisel verileriniz, şikayet, öneri, memnuniyet, bilgi güncelleme, satınalma yetkilisi değişikliği, sevkiyat hizmeti, Metropost, tedarikçi olma talepleriniz başta olmak üzere Metro’ya ilettiğiniz taleplerinizin cevaplandırılması, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçilmesi amacıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

444 50 40 Nolu Müşteri Hizmetleri Hattını aradığınızda, Metro Alışveriş Kartı sahibi değilseniz, kişisel verileriniz Şirketimizce tarafınızca açıklanması suretiyle elde etmektedir. Kişisel verileriniz, tarafınıza hitap edebilmek, ürün tedariğine ilişkin talepleri,  müşteri veya tedarikçi olma taleplerini, satış temsilcisine erişim talebi, mağaza müdürü ile görüşme talebi, bilgi güncelleme gibi Şirketimiz’e yönelttiğiniz taleplerinizin ve şikayetlerinizin karşılanması, aramalarınızın teyidi, şikayet ve talepleri ile ilgili tarafınızla iletişim kurulması amacıyla Şirketimiz meşru menfaatleri veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Sahibi ve/veya yetkilisi ve/veya çalışanı olduğunuz işletme için Metro Alışveriş Kartı başvurusunda bulunmanız durumunda, Şirketimiz bazı kişisel verilerinizi (ad-soyad- cep telefonu - email adresi - pozisyon bilgisi), sahibi ve/veya yetkilisi ve/veya çalışanı olduğunuz işletme için Metro Alışveriş Kartı başvurusunda bulunurken verilerin tarafınızca açıklanması ve/veya Metro müşteri hizmetlerine ulaşmanız (Metro’ya ait 444 50 40 nolu çağrı merkezi hizmet numarasını aramanız veya Mağazalardaki müşteri hizmetleri birimine müracaat etmeniz) durumunda talep edilen bilgilerin tarafınızca açıklanması suretiyle elde etmektedir. Bir kısım kişisel verilerinizi ise (Baba adı-doğum yeri-doğum tarihi- TC kimlik no, cilt no-sıra no Nüfus cüzdanın verildiği yer, tarih, kayıt no) işletmenin sahibi ve/veya yetkilisi olmanız durumunda işletme adına sunmuş olduğunuz imza sirkülerinde bu verilerinizin yer alması nedeniyle elde etmektedir. Kişisel verileriniz müşteri kaydı oluşturulması, adınıza Metro Kart basılması, işletme adına yapmış olduğunuz alışverişler, fatura vs. işlemlerle ilgili yetkilisi/çalışanı olduğunuz işletme adına tarafınızla iletişime geçilebilmesi, faturaların elektronik ortamda gönderilmesi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca müşteri anketi, promosyon, tanıtım, kampanyalar başta olmak üzere telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilmesi, Metropostların gönderilmesi, yetki kontrolü amacıyla açık rızanız hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz’in bağlı olduğu Almanya’da yerleşik Metro AG serverlarında saklandığı için Almanya’ya aktarılmakta, yedekleme, güncelleme, teknik destek verilmesi ve pazarlama amacıyla da Almanya, Polonya, Romanya ve Hindistan’daki grup şirketlerine, METRO’nun yurtiçinde işbirliği yaptığı iş ortaklarına, tedarikçilere aktarılmaktadır.


Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
 Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’ e iletebilirsiniz.