SürdürülebiliRLİk platformu 

Dünya nüfusu her geçen gün artarken bu nüfusun ihtiyaç duyduğu kaynaklar ne yazık ki artmıyor. Hızlı nüfus artışı, bilinçsiz tüketim, çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile kaynaklarımız azalıyor. İnsanı odağına alan, doğaya ve çevreye saygı duyan bir marka olarak iş yapış şeklimizde sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Metro Türkiye olarak biz sürdürülebilirliği bizden sonrakilerin iyi yaşam hakkını elinden almadan bugünde iyi yaşamı sürdürebilme becerisi olarak tanımlıyoruz. Hem bugün hem de yarın için iyi yaşam anlayışımızı markamızın kalbine koyuyor ve tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz.
Yerel üreticilerle iş birlikleri yaparak yeni kaynaklar oluşturmayı ve bu kaynakları daha fazla kişiye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bilinçli tüketim ve verimli üretim ile hızla azalan kaynaklarımızın çok daha uzun süre varlıklarını sürdürebilmesini amaçlıyoruz. Metro Türkiye olarak hem misafirlerimiz hem de HORECA iş ortaklarımız için hayata geçirdiğimiz projelerle sürdürülebilir bir gelecek için Yarının Yanında, İşin Mutfağındayız. 

Sahip olduğumuz kaynakları ve değerleri korumak için 
SürdürülebilirLik
 
Hemen İncele
 artık menüde sürdürülebilirlik var.
HORECA Sürdürülebilirlik Platformu
 
Hemen İncele