balığın yarını: msc ve asc sertifikası

Metro olarak, balıkçılıkta sürdürülebilirliği önemsiyor ve gelecek nesillerin de balık tüketebilmesi için, bu geleceğin garantisi olan MSC ve ASC Sertifikalarına uygun üretimi destekliyoruz. 

Bugün denizlerdeki balık stoklarının %33'ü biyolojik sınırlarına ulaştı ve avcılıkla elde edilen deniz ürünleri dünyanın artan nüfusunu besleyemeyecek duruma geldiğini biliyoruz. Gelecekte de balık üretimine devam edebilmek için; kültür balıkçılığı faaliyetlerinin giderek arttığını ve artacağını gözlemliyoruz. Tabii bu artış, beraberinde bazı sorumluluklar da getiriyor.
Deniz ürünlerinin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde milyarlarca insan için ulaşılabilir bir hayvansal protein ve ayrıca geçim kaynağı da sağladığı göz önüne alındığında deniz ve kültür balıkçılığının sorumlu bir şekilde, insanlara ve gezegene özen göstererek yapılmasının her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz.Denizleri korumak ve denizlerdeki sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini desteklemek için MSC, kültür balıkçılığının sürdürülebilir faaliyetlerini denetlemek için de ASC Sertifikası’nın önemsenmesi ve bu kriterlere uygun üretimin yaygınlaşmasından yanayız.

Sürdürülebilir balıkçılığın öncüsü olarak bu konuda sektörü ve müşterilerimizi bilgilendirmek istiyoruz.

MSC ve ASC Sertifikaları Nedir?

MSC (Marine Stewardship Council) yani Deniz Koruma Konseyi, denizleri korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek üzere 1997 yılında kurulan ve balıkçılık sektöründeki standartları bu gözle belirleyip takibini yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

MSC Sertifikası, deniz balıkçılığındaki avcılık faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerle toplanan balıkların sürdürülebilirliğini denetleyen küresel bir sertifikadır.

MSC'nin temel amacı, denizlerin ve balık stoklarının uzun vadeli korunmasını sağlamak için sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının teşvik edilmesidir. Bu amaçla MSC, sertifika programı yoluyla balıkçılık işletmelerini ve ürünlerini değerlendirir ve denetler. Balık stokları, stokların sürdürülebilirliği, iklim ve çevre etkilerinin izlenmesi gibi kriterler, MSC’nin başlıca dikkat alanlarıdır. MSC Sertifikası tüketicilere, satın alınan sertifikalı balıkların sürdürülebilir kaynaklardan geldiği, balıkçılık faaliyetlerinin çevreye zarar vermediği ve balıkçılık işletmelerinin etik ve yasal standartlara uyduğunun güvencesini verir.

MSC'nin temel amacı, denizlerin ve balık stoklarının uzun vadeli korunmasını sağlamak için sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının teşvik edilmesidir. Bu amaçla MSC, sertifika programı yoluyla balıkçılık işletmelerini ve ürünlerini değerlendirir ve denetler. Balık stokları, stokların sürdürülebilirliği, iklim ve çevre etkilerinin izlenmesi gibi kriterler, MSC’nin başlıca dikkat alanlarıdır. MSC Sertifikası tüketicilere, satın alınan sertifikalı balıkların sürdürülebilir kaynaklardan geldiği, balıkçılık faaliyetlerinin çevreye zarar vermediği ve balıkçılık işletmelerinin etik ve yasal standartlara uyduğunun güvencesini verir.
ASC (Aquaculture Stewardship Council) yani Su Ürünleri Yönetim Konseyi Sertifikası ise, çiftlikte yetiştirilen balık türlerinin sürdürülebilir üretimini sağlamak için küresel bir sertifikasyon programıdır. Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe sürdürülebilirlik standartlarının geliştirilmesine odaklanır. İşletmeler; su kalitesi, yem kaynaklarının sürdürülebilirliği, hastalık kontrolü, biyoçeşitlilik gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirilir. ASC Sertifikası, tüketiciye, su ürünlerinin çevreye zarar vermeden ve sosyal açıdan adil koşullarda üretildiğini garanti eder. MSC ve ASC Sertifikaları, balıkçılık ürünlerinin sürdürülebilir şekilde üretildiğini ve işlendiğini doğrulayan önemli ve güvenilir belgelerdir. Bu belgeler tüketicilere, endüstriyel alıcılara ve perakende satıcılarına; elde edilen ürünlerin etik, çevresel ve sosyal standartlara uygun olduğunu garanti eder. Ayrıca, balıkçılık ve yetiştiricilik endüstrilerinde sürdürülebilirlik çabalarını teşvik ederek, deniz kaynaklarının korunmasına ve gelecek nesiller için sürdürülebilir balıkçılık endüstrisinin geliştirilmesine de yardımcı olur. Bu standart çerçevesinde avlanan ve yetiştirilen balıklar, MSC ve ASC sertifikalı depolarda saklanır; sertifikalı mağazalarda, sertifikalı ürün olarak satılır.

Metro Türkiye olarak; üretim ve tüketimde sürdürülebilirliği desteklediğimiz ve bu konuda öncü olmak istediğimiz için 2022 yılında bazı önemli adımlar attık. Tüm mağazalar ve platformlarımızı kapsama alacak şekilde, Türkiye’nin ilk ve tek sürdürülebilirlik balıkçılık standardı olan ASC-MSC CoC Grup Sertifikası aldık. Böylece tüketicilerimize, tüm tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirliği garanti altına alınmış sertifikalı balıklar sunduğumuzu belgeleme şansına eriştik ve onları da bu konuda bilinçli satın alımlar yapmaya teşvik etmiş olduk. Öte yandan, tedarikçilerimize rol model olarak onları da bu sertifikaları alma yönünde bilgilendirdik.

MSC ve ASC Sertifikası’nın Dünyadaki Kullanımı Nasıldır?

Denizlerdeki balık stoklarının %33'ü biyolojik sınırlarına ulaştığını ve avcılıkla elde edilen deniz ürünleri dünyanın artan nüfusunu besleyemeyecek duruma geldiğini biliyoruz.

Dünyada en büyük avcılık, ton balığı üzerinedir. Buna rağmen, geçtiğimiz yıllarda ton balığı stokları azaldı. Ton balığı üretiminin ve stoklarının tekrar sürdürülebilir hale gelmesi için, Avrupa’daki üreticilerin %80’i MSC sertifikasına uygun üretim yaparken ülkemiz bu konuda bu kadar hassas değil.  Bu gerçeğin bilinciyle, sürdürülebilir balıkçılığın devam etmesi ve kaliteli balıkların sofralarımızda uzun yıllar yer alabilmesi için Metro mağazalarında MSC ve ASC Sertifikalı balıklarımızı sergiliyoruz.

Metro olarak, marka fark etmeksizin tüm sektörü; MSC ve ASC sertifikaları konusunda bilgi edinmeye davet ediyoruz.