hayvan sağlığı ve refahı

Misafirlerimize sağlıklı ve güvenli hayvansal gıdaları doğaya ve hayvan haklarına saygılı bir şekilde sunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Hayvanların güvenli, sağlıklı ve iyi koşullarda yetişmesini önemsiyor, hayvan refahı konusunda ülkemizdeki standartların ötesinde uygulamalar geliştiriyoruz. Hayvan türlerini koruyarak hayvancılığın geleceğine de katkı sağlıyoruz. Hayvan refahı yaklaşımımızı yaygınlaştırmak için tedarikçilerimizi ve sektörü dönüştürecek sürdürülebilir çözümlerimizle işin mutfağındayız.

Metro Türkiye olarak hayvan refahına büyük önem veriyor, 2012 yılından beri bu konuda etkili reformlar ve denetimler gerçekleştiriyoruz. Tedarikçilerimiz ve misafirlerimizle birlikte hareket ederek ülkemizdeki hayvan refahını artırıyor ve hayvanlara yaşamaya değer bir hayat sunuyoruz.
Hayvan refahının, hayvan sağlığı ve kamu sağlığı için büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından da hayvan refahını ciddiye alıyoruz.

Metro Türkiye olarak bu anlayış doğrultusunda tüm çiftlik hayvanları için somut, denetlenebilir ve yüksek hayvan refahı standartları getiren kapsamlı ve detaylı bir program hazırladık. Bu reformlar sayesinde milyonlarca hayvanın hayatında kayda değer bir değişim sağladık. Türkiye’de bir hayvan refahı programını başlatan ve aktif bir şekilde uygulayan ilk ve tek perakende olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Metro Türkiye olarak ülkemizde hayvan refahının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinde öncü olmaya devam ediyoruz.

Metro Türkiye Hayvan Refahı Temel İlkeleri


Tüm hayvanların değerli olduğunu düşünüyoruz ve onların değerinin hakkını veren şartlarda yetiştirilmeleri için Uluslararası Hayvan Refahı Standartlarını ifade eden beş temel ilkeyi kabul ediyoruz.

1. Normal davranışları sergileyebilme özgürlüğü
Hayvanlara yeterli yaşam alanı, hareket imkânı ve sosyalleşme olanakları sağlanması.

2. Acı çekmeme, yaralanmama ve hasta olmama özgürlüğü
Hayvanların eziyet görmesinin engellenmesi veya hızlı bir şekilde giderilmesi.

3. Rahat etme özgürlüğü
Hayvanlara barınma ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak mekânların sunulması.

4. Beslenme özgürlüğü
Hayvanlara her daim sağlıklı gıda ve temiz içme suyu verilmesi.

5. Korku ve endişe yaşamama özgürlüğü
Hayvanların zihinsel eziyet çekmemesi için gerekli şartların oluşturulması.


Bu ilkelerin üreticilerimiz tarafından uygulandığını veteriner hekimler eşliğinde etkin bir şekilde denetliyor ve ülkemizdeki tüm yasal düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getiriyoruz.Bununla birlikte hayvan refahı konusunda ülkemizdeki yasal düzenlemelerin getirdiği ve tüm firmalar tarafından uyulması gereken kuralların ötesindeki uygulamalarımızla sektörün standartlarını yükseltiyoruz.
Kendi inisiyatifimizle benimsediğimiz bu yüksek standartlar dünya çapında kabul gören hayvan refahı kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiştir. Metro Türkiye olarak dünyada giderek büyüyen hayvan refahı bilincini ülkemizde de yaygınlaştırmak ve geliştirmek istiyoruz.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Refahı

Çiftliklerdeki kanatlı hayvanların refahını artırmak için çeşitli standartlar getiriyoruz. Tüm çiftliklerimizde Metro Türkiye Hayvan Refahı Temel İlkeleri’ni sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Bu kapsamda:

• Hayvan ağırlığına göre hayvan başına global standartlarda belirlenen asgari metrekare yaşam alanları sağlıyoruz.

• Hayvanlara ahırlarında serbest gezinme imkânını sunuyoruz.

• Hayvanların acı çekmesi önlüyoruz.

• Yem kalitesi, ilaç kullanımı ve mezbahalardaki kesimleri etkin bir şekilde kayda alınıp denetliyoruz.Bu alandaki çalışmalarımız 2012 yılından beri devam ettiriyoruz. Bu taahhütle beraber büyükbaş ve küçükbaş hayvanların refahını somut ölçütlere bağlıyoruz. Avrupa’da kabul edilen bu standartları ülkemizde uygulayan ve kamuya taahhüt eden ilk ve tek market zinciriyiz. Et ürünleri tedarikçilerin Global GAP sertifikasına sahip olmasını veya lokal sertifikasyon programları ile hayvan refahının garanti altına alınması hedefliyoruz.

Kanatlı Hayvanların Refahı

Kanatlı Eti

Çiftliklerdeki kanatlı hayvanların refahını artırmak için çeşitli standartlar getiriyoruz. Tüm çiftliklerimizde Metro Türkiye Hayvan Refahı Temel İlkeleri’ni sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz.


Bu kapsamda;

• Tavuk eti üretiminde Avrupa Birliği Hayvan Refahı Standartlarını uygulayacağımızı,

• Stok yoğunluğunun azami 33 kg/m2 olacağını,

• Kümeste hayvanların refahını gözetecek şekilde aydınlatma, hava kalitesi ve tüneme imkânını sağlayacağımızı,

• Hayvanların eziyetsiz ve helal standartlarına uygun bir şekilde kesileceğini
 taahhüt ediyoruz.2012 yılından beri süregelen çalışmalarımızda bu taahhütle kanatlı hayvanların refahını da somut ölçütlere bağlıyoruz. Türkiye’de eti için yetiştirilen tavukların refahını gözeten bir taahhüt veren ilk ve tek market zinciriyiz. Hayvan refahı çalışmalarını önümüzdeki yıllarda da izleyip gerekli güncellemeleri yapacağız.

Kafessiz Tavuk Yumurtası

En geç 2023 yılında tüm Metro markalı yumurtalarımızın, 2025 yılı itibarıyla da sattığımız tüm yumurtaların kafessiz sistemde yetişten tavuklardan elde edileceğini taahhüt ediyoruz.Kafessiz sistemlerde hayvanlar kümeste arzu ettikleri gibi gezinebilir, toprağı eşeleyebilir, kanatlarını rahatça açabilir, tüneklerde konforlu bir şekilde dinlenip uyuyabilir ve folluklarda güvenle yumurtlayabilir.Metro Türkiye olarak 2018 yılında verdiğimiz bu taahhüt yüz binlerce hayvanı ilgilendiriyor ve ülkemizde en fazla çiftlik hayvanını etkileyen hayvan refahı reformu olma özelliği taşıyor. 2018 yılından itibaren tüm tedarikçilerimizi kafessiz yumurta üretim modeli ve hayvan refahı konularında eğitmeye ve denetlemeye başladık. 2021 yılı itibarıyla kendi markalı yumurtalarımızın çoğunluğunu artık kafessiz sistemden tedarik ediyoruz. 2023 ve 2025 yıllarındaki eşiklere geldiğimiz zaman artık yumurta tedarik zincirimizdeki hiçbir hayvan kafeste olmayacak. Türkiye’de kafessiz yumurta standardını kabul eden ilk ve tek perakende şirketiyiz.

Balıkların Refahı


Balık çiftliklerindeki hayvanların refahını artırmak için çeşitli standartlar getiriyoruz.

Bu kapsamda:


• 2021 itibarıyla en çok sattığımız 12 tür balık ve deniz ürünü (Somon, Karides, Ton Balığı, Midye, Çipura, Levrek, Istakoz, Deniz Tarağı, Pangasius, Morina Balığı, Kömür Balığı, Alabalık) en az %90 oranında sürdürülebilirlik sertifikalı kaynaklardan tedarik edilmektedir. Bu sertifikalar: Global Good Agriculture Practice (Global G.A.P.), Friend of the Sea (FOS), Aquaculture Stewardship Council (ASC), Marine Stewardship Council (MSC). En çok sattığımız 12 tür balık ve deniz ürünü için bu sürdürülebilir balıkçılık sertifika programlarından en az biri tarafından sertifikalandırılmış tedarikçilerle çalışmayı taahhüt ediyoruz.• En geç 2025’e kadar satışını yaptığımız tüm kültür balığı tedarikçilerimizin çiftliklerindeki azami stok yoğunluklarının çipura, levrek ve somon türleri için 20 kg/m3 ve alabalık için 25 kg/m3 azami stok yoğunluğu standartlarını karşılayacağını taahhüt ediyoruz.• En geç 2030’a kadar kültür balıklarının hasadının hayvan refahına uygun, eziyetsiz bir şekilde gerçekleştirileceğini taahhüt ediyoruz. Bunun için hayvan refahı çalışmalarını takip ederek bu şartın gerekliliklerini sağlayan ekipmanların kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu teknolojilerin sektörde yaygın hale gelmesi halinde bu reformu daha erken tamamlamayı hedefliyoruz.Su ürünleri yetiştiriciliğinde çevresel açıdan sürdürülebilir “Çevre Dostu Balık Çiftlikleri”ni desteklemek ve bu sistemle çalışan tedarikçi sayımızı artırmak için balık çiftliklerinde düzenli olarak hayvan refahı, sürdürülebilir balıkçılık ve gıda güvenliği denetimleri yapıyoruz. Uzman denetçiler tarafından gerçekleştirilen bu denetimlerde hayvan refahının yanı sıra ekosistemlerin korunmasına yönelik çevresel unsurlara da dikkat ediliyor.Bu standartları sağlayarak ülkemizde balık refahının öncüsü olmayı hedefliyoruz. Dünyada dahi örnekleri kısıtlı olan bu alanda Metro Türkiye olarak oldukça kapsamlı çalışmalar yaptık. Müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermek için bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.