Sorumlu Operasyonlar

Sürdürülebilir operasyonlar için çevresel etkilerimizi bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz. Operasyonlarımızda ve tedarik zincirinde etkilerimizi azaltma hedefiyle, doğal kaynakların sorumlu bir şekilde kullanımını sağlayan, enerji tüketimi, sera gazı emisyonları ve atık oluşumunu azaltan, mevzuat gerekliliklerin ötesine geçen ve sektöre liderlik eden uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Çevre yönetim süreçlerimizi ilgili mevzuata, Çevre Politikamıza, Metro AG hedef ve taahhütleri ve uluslararası standartlara uyumlu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çevresel performansımızı, ülke operasyonlarına özel belirlenen hedefler doğrultusunda sürdürülebilirlik ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) raporlarıyla her yıl şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

Çevresel sürdürülebilirliği, günlük iş akışının bir parçası olarak düşünüyoruz. Çalışanlarımızın aktif katılımını sağlamak, farkındalık yaratmak ve davranış değişikliğine teşvik etmek amacıyla eğitimler, bilgilendirme programları, yarışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz.

Sorumlu Operasyonlar

İKLİMİN KORUNMASI

Gıda-perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak biz de iklim değişikliğinin operasyonlarımız üzerinde yarattığı etkileri gözlemliyoruz. İklim değişikliği risklerini, risk yönetimi sistemimizin bir parçası olarak yönetiyoruz. Gıda-perakende sektörü operasyonlarının iklim değişikliğiÜzerinde belirgin etkileri bulunuyor. Bunların başında, başta gıdaların tazeliğini ve kalitesini korumak amacıyla kullanılan ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip soğutma sistemleri olmak üzere operasyonlardan kaynaklanan enerji tüketimi geliyor. Bu nedenle Metro Türkiye olarak enerjinin daha verimli kullanılması amacıyla uygulamalar geliştiriyor, yenilenebilir enerji kullanımımızı artırıyoruz.2008 yılından itibaren, akaryakıt, doğal gaz, elektrik, ısıtma ve soğutma, kağıt tüketimi, ticari soğutucular ve klimalarda soğutucu akışkan kayıpları, şirket araçları ve güç jeneratörlerindeki yakıt tüketimi, tüm enerji kaynaklarındaki kayıplar ve iş seyahatleri kaynaklı sera gazı emisyonlarımızı hesaplayıp raporluyoruz. Tedarikçilerimizin de çevreye zarar vermeyen kaynaklardan elektrik üretmesini teşvik ederek etki alanımızı değer zincirimize yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tüm değer zincirimizde geliştirdiğimiz sürdürülebilir çözümlerle iklimin yanında, işin mutfağındayız.

Güneş Enerjisinden Elektrik

Sera gazı emisyonlarımızı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kullanımımına önem veriyoruz. 2015 yılında Mersin mağazasında kurduğumuz güneş panelleri aracılığıyla Metro Grup içerisinde güneş enerjisiyle elektriğini üreten ilk şirket olduk.  2016 yılında Antalya mağazasında, güneş panelleri kurduk. Bugüne kadar güneş enerjisinden toplam 4.896 MWh elektrik ürettik.

LED Dönüşüm Projesi

LED Dönüşüm Projesi, gerçekleştirilen enerji verimliliği projeleri arasında tasarruf açısından en büyük paya sahip. Verimlilik çalışmalarımız kapsamında dış alanlarda ve satış alanlarında daha az enerji tüketen LED aydınlatma dönüşüm projeleri yürütüyoruz.  Bu çalışmalarla yıllık 654 MWh enerji tasarrufu sağladık.

İş Süreçlerinde Dijitalleşme

2020 yılında iş süreçlerimizin dijitalleştirilmesi çalışmalarıyla kağıt, enerji, zaman ve işgücü bakımından verimlilik elde ettik. Kasa, ekran, tarayıcı, POS cihazları ve yazıcılar gibi ödeme sistemi ekipmanlarını yenileyerek çok daha hızlı ve verimli bir yapı oluşturduk.
Sorumlu Operasyonlar

su tüketimi

Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasında faaliyet gösterdiğimiz sektöre önemli sorumluluklar düşüyor. Metro Türkiye olarak etkin bir su yönetimine önem veriyoruz. METRO AG’nin Su Politikasını benimsiyoruz.  Sektörümüzün doğrudan tedarik sahası olan tarım ve hayvancılık sektörleri, su tüketiminin yoğun ve bilinçsiz yapıldığı sektörler olarak nitelendiriliyor. Et tüketiminin daha makul seviyelere getirilmesi, sebzelerin mevsiminde tüketilmesi ve üreticilerin su verimliliğine özen göstermesini sağlamak için teşvik çalışmaları yürütüyoruz. Suyun sürdürülebilirliğini sağlayacak çözümler için işin mutfağındayız. 

Metro Su Hareketi

Değer zincirimizde su tasarrufu ve farkındalık çalışmaları yürütmek amacıyla Metro Su Hareketi’ni başlattık. Bu proje ile çalışanlarımızın, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizin su kaynaklarının sorumlu kullanımı, su tasarrufu oluşturacak uygulamalar konusunda bilinçli tercihler yapmasını destekleyecek iletişim çalışmaları gerçekleştirdik. Diğer taraftan, OneDrop iş birliği ile yeterli ve temiz suya erişimi olmayan bölgelere yardım yaptık. Metro Su Hareketi ile su tasarruf çalışmaları ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttük. Su tasarrufu sağlayacak konuların iletişimini yaparak çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerimizin su konusunda farkındalıklarını artırmak için çalıştık. 2025 yılına kadar operasyonlarımızda oluşan su tüketimini 2016/2017 yılına kıyasla %5 azaltmayı taahhüt ediyoruz.
Sorumlu Operasyonlar

PLASTİK KULLANIMI

Plastik ambalaj olarak yaygınca kullanılan, ürünlerin korunmasında ve taşınmasında kullanışlı bir malzeme. Ancak kullanım sonrasında atığa dönüştüğünde toplanarak doğru şekilde bertaraf edilmesi oldukça zor, doğayla buluştuğunda ise oldukça kalıcı ve çevre kirliliğine yol açan bir ürün. Metro Türkiye olarak, lastik kullanımı ve geri kazanımı konusundaki çalışmalarımızla döngüsel ekonomi çözümlerinin yanında, işin mutfağındayız. 

 Metro Küresel Plastik Hareketi

Metro AG’nin Plastik Bank iş birliğiyle, okyanuslara ulaşan plastik atığın önüne geçmek ve bir yıl içinde 1.000 tonun üzerinde plastik atığa denk gelen 65 milyon plastik şişenin okyanuslara ulaşmadan toplanmasını amaçlayan projesine Metro Türkiye olarak katıldık. 2023 yılında %90 oranında plastik azaltımı hedefliyoruz.
Sorumlu Operasyonlar

ATIK YÖNETİMİ

Gıda Atıkları

Her yıl küresel gıda üretiminin üçte biri olan 1,3 milyar ton gıda kayba uğruyor ya da atılıyor. Ülkemizde ise satılmayan gıdaların %80’i atık olarak israf ediliyor. Metro Türkiye’de gıda atıklarını sürdürülebilir kalkınmanın önemli sorunlarından biri olarak görüyoruz. Operasyonlarımızda oluşan gıda atıklarını 2025 yılına kadar %50 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz. Gıda atıkları ile mücadelenin tüm değer zinciri boyunca ele alınmasını sağlayan sürdürülebilir çözümler için işin mutfağında yer alıyoruz.

Kendi Operasyonlarımızda Gıda Atık Yönetimi

Gıda Bağışı
Dört yıldır gıda israfını önleyen bir teknoloji girişimi olan Fazla Gıda’yı destekliyoruz. Fazla Gıda iş birliği ile hala tüketilebilir olan gıdaları gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2021 yılına kadar 1046 ton gıdayı kurtararak 2.462.284 bin öğün yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.
Fazla Gıda ile yaptığımız iş birliğiyle Sürdürülebilir İş Ödülleri B2B İş Birliği kategorisinde birincilik ödülünü aldık.

Yeniden Satış (Resell)
Ambalaj hasarı nedeniyle satıştan kaldırılan ürünlerin ambalaj hasarını tamir ederek veya reyonda satışa sunamadığımız son tüketim tarihine kısa süre kalmış olan ürünleri yeniden satışa sunuyoruz.

Hayvan Yemi için Satış
Mağazalarımızda oluşan gıda atıklarının israfını önleyerek hayvan yemi olarak kullanılması amacıyla yem üreten firmalara satarak değerlendiriyoruz.

Hayvan Barınakları
Meyve, sebze, et, balık gibi atıklarımızı mağazalarımıza yakın bölgelerdeki hayvan barınaklarına ulaştırıyoruz.

Alt Atık Kodları Sistemi
Gıda atıklarının oluşma sebeplerini tespit etmek amacıyla Atık Alt Kodları Sistemi projesini yürütüyoruz. Metro mağazalarında oluşan gıda atıklarının kök nedenini anlamak ve buna uygun aksiyonlar alabilmek adına dijital veri tabanında atıkların oluşma sebebini belirten uygun kodları kullanıyoruz.

Gıda Kayıp ve Atıklarının Azaltılması

Meyve-Sebze Tedarik Zincirinde Gıda Kayıpları Ölçüm Çalışması
2016 yılında TÜBİTAK ile Türkiye’de ilk defa gıda kayıplarının bilimsel verilere dayanarak fiziksel olarak ölçümlemesini yaparak “Türkiye’de Meyve Sebze Tedarik Zincirinde Yaşanan Kayıp Miktarlarının Belirlenmesi” araştırmasını gerçekleştirdik. Araştırma kapsamında, tedarik zincirinin farklı aşamalarında uygulanan iyi ve kötü koşulların yaşanan kayıp miktarları üzerindeki etkilerini ölçtük ve hasat sonrası kayıpları azaltmak için iyi uygulamaların etkinliğini belirledik. Projenin çıktıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 3 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine temel oluşturdu.
Meyve-sebze, et, balık gibi atıklarımızı mağazalara yakın bölgelerdeki hayvan barınaklarına ulaştırdık. 7 mağazamızda oluşan et ve balık atıkları, hayvan yemi üretilmek üzere satışa sunduk. Güneşli mağazamızda pilot proje olarak başlattığımız çalışma ile tüketime uygun olmayan meyve-sebze atıkları, ofislerde oluşan çay-kahve atıkları ve müşteri restoranımızda oluşan yumurta kabukları ile kompost üretimi gerçekleştirdik.

HORECA Sektöründe Gıda Atık Ölçüm Çalışması
HORECA’da oluşan atığın ölçümlenmesi amacıyla 2018 yılında Fazla Gıda iş birliği ile oteller ve restoranlarda atık ölçüm çalışması yaptık. Araştırma sonuçlarını HORECA sektörü ile paylaşarak menü planlamadan stok yönetimine kadar pek çok alanda küçük düzeltmeler ile sağlanacak tasarrufun büyüklüğünü ortaya koyduk.

Metro Gıda Hareketi
Kamuoyunda gıda atık ve kayıpları ile ilgili farkındalık yaratmak için Metro Gıda Hareketi'ni başlattık. Restoranlarda müşterilerin bitiremediği yemekleri saklama kapları ile yanlarında götürebilmeleri için çok sayıda restorana gıda saklama kabı temin ettik. 

10x20x30 Gıda Atık ve Kayıpları Azaltım Projesi
2019 yılında, Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün (WRI) 10x20x30 girişimine katıldık. Bu girişim kapsamında dünyanın en büyük 10 gıda perakendecisi ve 20 önemli tedarikçisi ile 2030’a kadar atık ve kayıplarımızı yarıya indirme sözü verdik.
 
"Hedefle-Ölç-Harekete Geç" yaklaşımı ile hareket edilen proje kapsamında 2020 yılında, Fazla Gıda’nın da desteğiyle proje ortağı 21 tedarikçimize eğitimler verdik. Gıda atıklarını yönetebilmeleri, gıda atık ve kayıplarını ölçümleyebilmeleri için Gıda Kaybı ve Atık Hesaplama ve Raporlama Standardı’nı (FLW standardı) Türkçe olarak anlattık. Eğitim sonrasında katılımcılarla atık yönetimi ve gıda atıklarının ölçüm metodolojisini içeren kılavuzlar paylaştık. Proje kapsamında, tedarikçilerimiz, gıda kayıp ve atıklarını 2030 yılına kadar %50 azaltma taahhütlerini kurumsal web sitelerinde yayınladı. İleriki süreçte ise gıda kaybı ve atık miktarını raporlayacak, tavsiye edilen çeşitli aksiyonlar alarak harekete geçeceklerinin sözünü verdi.
 
Gıdanı Koru Kampanyası Kapsamında HORECA Sektöründe Gıda İsrafı ile Mücadele Amacıyla Tarım Bakanlığı ve FAO ile İş Birliği
Gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik başlatılan büyük çaplı ulusal bir kampanya olan Gıdanı Koru, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülüyor. Kampanya ile gıda kaybı ve israfının önlenmesi ve azaltılması, gıdanın kurtarılması ve yeniden dağıtılması, kurtarılamayan gıdanın yem olarak kullanılması, atık haline gelen gıdanın geri dönüştürülmesi amaçlanıyor. Farkındalık yaratma ve tüketicileri bilinçlendirme, ölçme-izleme ve değerlendirme, kapasite geliştirme, gıda zincirinde verimliliği artırma faaliyetleri yürütülüyor.
HORECA sektöründeki gıda israfı ile mücadele için “Gıdanı Koru” kampanyasında yer alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO ile yapılan ortaklık sayesinde, gıda atıkları uygulamalarımızla HORECA müşterilerimiz için rol model olmayı ve bilgi birikimimizi aktarmayı amaçlıyoruz.

Biyobozunur Atık Projesi

 2021 yılında gelecek nesillere verimli topraklar bırakmak amacıyla Ceyhan Belediyesi’nin başlattığı Biyobozunur Atık Projesi’ne destek verdik. Metro Türkiye olarak projeye hibe ettiğimiz katı atık dal kırma makinesi ile belediye ekiplerinin park, bahçe ve pazarlardan topladığı katı atıkların parçalanarak komposto haline gelmesinde katkı sağlıyor.


Gıda Dışı Atıkları

Sıfır Atık Çalışmalarımız
Mağaza ve merkez ofisimizde temel seviyede sıfır atık belgesine sahibiz ve sıfır atık yönetim sistemini uyguluyoruz. Atıkların oluşumunun önlenmesini, kaynağında en aza indirilmesini ve mümkünse yeniden kullanılmasını amaçlıyoruz. Bunların mümkün olmadığı durumda ise atıklarımızı türlerine göre ayrıyor, geri dönüşümü ve geri kazanılmasını sağlıyoruz. Geri dönüştürülebilir atıkların çöpe gitmesini önlüyoruz.
 
Ambalaj Atıkları
Kendi markalı ürünlerimizin ambalajlarının optimizasyonu çalışmaları kapsamında bugüne kadar 27 tonun üzerinde ambalaj malzemesi kullanımının önüne geçtik.

Kese Kağıdı Kullanımı
Plastik kirliliğini azaltmak ve doğayı korumak adına ymeyve sebze alışverişlerinde plastik kullanımına son veriyoruz. Manav reyonlarımızda plastik poşet kullanımını terk ederek kese kağıdı kullanıyoruz.

Geri Dönüşüm

Gıda dışı atıklarda, ambalaj, motor yağı, bitkisel yağ, pil, akü, araba lastiği, toner ve elektronik atık gibi farklı kategorilerde atıkları, güvenli bir şekilde depoluyoruz ve %100 geri dönüşüm veya geri kazanım sağlıyoruz.