Metro Türkiye, 5. kez  “En İyi İşveren” olarak ödüllendirildi

Metro Türkiye, geliştirdiği insan kaynakları politikalarındaki başarılı stratejileri ve yenilikçi uygulamalarıyla Top Employers Institute tarafından 5. kez “En İyi İşveren” sertifikasına layık görüldü.

Basın Bültenimiz
20 Ocak 2022 - 4.200’ü aşkın çalışanının memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak hayata geçirdiği yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla Metro Türkiye, insan kaynakları alanında dünyanın en seçkin kuruluşlarından kabul edilen Top Employers Institute tarafından 5. kez “En İyi İşveren” olarak ödüllendirildi. Enstitü tarafından insan odaklı strateji, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, öğrenme, çalışan refahı ve çeşitlilik gibi alanların yer aldığı 20 başlıkta 400’den fazla insan kaynakları süreçlerinin denetlendiği  sistemde Metro Türkiye, Yönetim, Çekicilik ve Birliktelik-Gelişim konularında gerçekleştirdiği başarılı faaliyetleri ile yüksek değerlendirmeyi alarak bu sertifikaya layık görüldü.
 
Metro Türkiye, Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve Türk mutfağının şefleriyle birlikte dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlama amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği stratejiler ve bundan beslenen insan odaklı çalışmaları bakımından Yönetim konusunda en yüksek değerlendirmeyi aldı. İşveren markası, yetenek kazanımı ve işe alıştırma konularını kapsayan Çekicilik başlığında ise hem mevcut çalışanlar için yaptığı tutundurma çalışmaları hem de potansiyel adaylara yönelik hazırladığı programların ve uygulamaların başarılı planlanması sonucu yüksek puanlar aldı. Ayrıca yeni işe başlayanlara profesyonel mutfağın inceliklerini öğretme fırsatı sunan Bir Tadımlık Gastronometro Kurabiye Atölyesi, oryantasyon aşamasında gerçekleşen CEO ile Kahve Sohbetleri gibi faaliyetlerin pandemi döneminde online ortama adapte edilmesi, değerlendirmeye katılan şirketlerden Metro Türkiye’yi ayrıştıran uygulamalar oldu.
 
Metro Türkiye’nin En İyi İşveren olarak ödüllendirilmesindeki diğer bir etken ise şirketin değerler, etik, dürüstlük, sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve katılım unsurlarını kapsayan Birliktelik ile performans, kariyer, öğrenme konularını kapsayan Gelişim başlıklarında gerçekleştirdiği başarılı  çalışmaları oldu. Tüm işlerininin merkezine konumlandırdığı sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği insan odaklı çalışmaları, yayımladığı etki raporu, kadınların iş dünyasına katılımını artırmaya yönelik iş birlikleri ve üst düzey kadın yönetici oranıyla örnek teşkil etmesi bakımından Birliktelik konusunda; performans yönetimi ve eğitimi birleştirerek tek çatı altında topladığı Mpower online sistemi de Gelişim konusunda Metro Türkiye’yi öne çıkaran çalışmaları oldu.
 
Metro Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Taşcı Firuzbay
, aldıkları ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “30’dan fazla ülkede faaliyet yürüten geniş bir iş ağına sahip olmanın sağladığı avantajla iş süreçleri ve İnsan Kaynakları yönetimi gibi pek çok alanda dünya çapındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş yıllarda adeta geleceği ön görerek teknolojinin çalışan deneyimine sağladığı katkıları odağımıza alıp İK süreçlerimizdeki dijital dönüşümü başlattık, bu süreçlerde iyileştirmeler yaparak dijital dönüşüm misyonumuzu çalışmalarımızın tüm halkalarında uyguladık. İnsan kaynakları faaliyetlerimizin odağına çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını koyarak yolumuza devam diyoruz. Metro Türkiye’nin globalde sürdüğü İK uygulamalarının yanı sıra Türkiye’deki ekibimizle hayata geçirdiğimiz programlarla 4.200’ü aşkın çalışma arkadaşımız için en uygun ve keyifli çalışma ortamını oluşturuyoruz. Metro Türkiye olarak, son 5 yıldır Top Employers Institute tarafından verilen ‘En İyi İşveren’ sertifikası ile ödüllendirilmemiz de İK alanında yaptığımız çalışmaların başarısını teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu alanda yenilikçi çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi belirtiyor, insan odaklı çalışmalarıyla bu ödülü almamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.