işin doğrusu / iş prensiplerimiz

Eylemlerin yasalara uygun ve dürüst olması, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve nihayetinde şirketimize hizmet eder. İş ilkelerimizin varlığı ve uyum kültürünün oluşturulması da bu amaca hizmet eder.

Çıkar çatışmasına yer yok.

Metro çalışanları olarak, kişisel ve mesleki konuları birbirinden ayırmak hepimizin görevidir. METRO’da çalışmak, METRO'yu ve çıkarlarını temsil ettiğimiz yani kişisel ve mesleki konuları her zaman birbirinden ayrı tuttuğumuz anlamına gelir.


Söz konusu müşterilerimizin menfaati olduğunda, şirket çıkarlarına ve uyum kurallarına bağlılığımız bize yol gösterecektir. Çalışanlarımız, çıkar çatışmasının varlığıyla ilgili emin olamadığı konularda yöneticilerine ya da uyum görevlilerine danışarak, çıkar çatışmasının olmadığı bir şirket kültürüne katkı sağlamaktadır.

Hiç kimseye haksız menfaat teklif etmeyiz.


METRO çalışanları olarak birlikte çalıştığımız kişilere herhangi bir konuda haksız menfaat sağlayacak bir aksiyonda bulunmayız. Çalışanlarımız, bir menfaatin haksız olup olmadığından emin olmadıkları hallerde yöneticilerine veya uyum görevlilerine danışırlar.
Pozisyonumuzu kişisel menfaatler için kullanmayız.


Birlikte iş yaptığımız binlerce firma var ve onlarla çalışırken kişisel menfaatlerimizi bir kenara bırakıp, şirketimizin ve müşterilerimizin çıkarlarını gözetiriz. Rüşvet sayılabilecek her türlü eylemden uzak durur, emin olamadığımız durumlarda yöneticilerimize veya uyum görevlilerimize danışırız.
Şirket bilgilerini gizli bilgi olarak kabul ederiz.

Müşterilerimize mümkün olan en iyi teklifi sunmamıza yardımcı olan bilgilerin çoğu gizlidir. Gizli bilgilerin yanlış kullanımını engellemek için kimlerle ve nerede paylaştığımıza her zaman özen gösteririz.


Şirketten gelen her tür bilgi veya belgeyi normal iş süreçlerimizin dışında üçüncü taraflara açıklamayız ve varsa sorularımızı METRO'daki sorumlu iş arkadaşlarımıza iletiriz.

Adil rekabet kurallarına uyarız.


Rekabet durumu, müşterilerimize mümkün olan en iyi teklifleri sunmamızı sağlar. Bu nedenle rekabet kurallarına her zaman uyarız. Uygulamada bu, satın alma ve yeniden satış fiyatları, maliyetler ve müşteriler gibi ticari açıdan hassas olan gizli konuları rakiplerle konuşmadığımız, tedarikçilerle satış fiyatları konusunda anlaşma yapmadığımız ve rakipler hakkında bilgi almadığımız anlamına gelir.Herkese eşit davranırız.


METRO’da ayrımcılık kesinlikle kabul edilemez. METRO'da herkese saygılı davranır ve şirketimizin bizi ırk, din, etnik grup, yaş, cinsel yönelim ve kimlik, cinsiyet ve engellilik durumu nedeniyle yapılan her tür ayrımcılığa karşı koruduğunu biliriz. Şirketimizde zorbalık veya cinsel tacize hiçbir şekilde yer yoktur!

Adil bir işvereniz.


Çalışanlarımız şirketimiz için önemlidir! Bu nedenle METRO, adil çalışma koşulları oluşturmak ve sürdürmek için çalışır. Bu aynı zamanda iş hukuku kapsamındaki düzenlemelere ve yasalara uyduğumuz anlamına gelir.


Tüm yasal hüküm ve yönetmeliklere riayet ederiz.


Kulağa basit gelebilir, fakat her zaman yasalara ve şirket kurallarına uygun çalışmak çok önemlidir. Bunun için ise kişisel sorumluluk ve özveri gereklidir. Yasal hükümler hakkında bilgi sahibi olmak, güncel şirket kurallarını öğrenmek ve eğitimlere katılmak bu kişisel sorumluluk alanına dahildir.