Sorumlu enerji ve iklim krizi

Sorumlu enerji tüketimi ekonomik kârı artıran ve çevreyi koruyan bir uygulamadır. Evlerimizde, restoranlarda kısaca günlük hayatımızda enerjiyi daha verimli kullanmak için yapabileceğimiz belli davranışlar vardır.

• Bakım ve Onarım: Kullandığımız elektrikli aletlerin düzenli bakımını yaptırmak ciddi bir enerji tasarrufu sağlarken maddi olarak da size fazlasıyla yarar sağlayacaktır.
• Kullanılmayan aletleri kapatın ve/veya prizden çekin: Yapılan araştırmalar sürekli prizde bırakılan bir akıllı telefonun şarj aletinin yılda yaklaşık 1,6 kWh enerji harcadığını gösteriyor.
• Energy Star sertifikalı cihazları seçin: Energy Star işaretini taşıyan bir ürün genelde standartların öngördüğünden %20 ila %30 arasında daha az enerji sarfiyatında bulunur.
• Elektrikli aletlerin performansını gözden geçirin: Kullandığınız aletler zamanla ilk günkü verimini kaybeder. Bu farkında olmadan harcanan enerjiye neden olur.
• Çevrenizdeki insanları bilinçlendirin: Biz her ne kadar optimum seviyede enerji harcasak da çevremizi bilinçlendirmeli ve onları da gereksiz tüketimden uzak tutmalıyız.

Enerji tüketimimiz direkt olarak küresel ısınmayı etkilemektedir. Her 1 kWh için yaklaşık 0,45 kg karbondioksit atmosfere salınıyor. Uzmanlara göre iklim değişikliğinin etkilerini minimize etmek için atmosferdeki karbondioksit miktarı 450 ppm seviyesini aşmamalı (Normal şartlarda karbondioksit miktarı 330 ile 500 ppm arasında değişkenlik gösterebilir).

Dünyamız Alarm Veriyor!

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) göre 1880 yılında 291 ppm olan karbondioksit miktarı 2021 yılında neredeyse %50 artışla 418 ppm’e ulaştı. Bu artışın ana kaynağı ne yazık ki biz insanlar. Sanayileşme, fosil yakıt kullanımı karbondioksit salımını her geçen gün artırıyor. Kontrolsüz nüfus artışı, enerji talebinde artış, artan şehirleşme ihtiyacı ve yeşil alanların azalması da karbon salımının artmasına neden olmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Paris Anlaşması ve Yeşil Mütabakat’ı uygulamaya başlayan Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfırlamayı ve ilk karbon-nötr kıta olmayı hedefliyor.

Ne Yapabiliriz?

• Tedarikçiler, tüketiciler, perakendeciler ve hükümetler dahil olmak üzere diğer paydaşlarla iş birliği içinde üretim ve tedarik zincirlerindeki israfı azaltın.
• Ambalaj atıklarını azaltın, geri dönüşümü artırın.
• Gömülü enerjisi düşük malzemeler tedarik edin.
• Atık ürünleri yeniden kullanabilecek tasarımlar geliştirin.
• Palm yağı, soya, kâğıt, selüloz ve sığır eti gibi ürünlerin sürdürülebilir şekilde tedarik edildiğine emin olun.
• Sürdürülebilir tüketimin önemi ve daha sürdürülebilir bir yaşam biçimine yönelik atılabilecek pratik adımlar hakkında farkındalık yaratın.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanın.

COVID-19 ve İklim

2020 yılıyla birlikte pandemi sebebiyle ekonomik ve sosyal aktiviteler bir nebze kısıtlandı. Bu durum tahmin edilebildiği gibi karbon emisyonlarında bir düşüşe neden oldu. Pandeminin başladığı bölge olan Çin’de karbon emisyonu yaklaşık %25 azalma gösterdi. Çoğu bölgedeki hava kirliliğinde ciddi azalma gözlendi. Bu durum bazı insanlarda ekolojik krizlerin de ancak zorunlu yasak ve koşullarla engellenebileceği düşüncesini uyandırsa da gündelik hayatımızda hiçbir yasak olmadan kendi isteğimizle krizlerin önüne geçebiliriz.

Yenilenebilir Enerji

WWF’in “Enerji Raporu”na göre, mevcut teknolojilerle 2050 yılında küresel enerji talebinin neredeyse tümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması mümkün. Gezegenimizin ve yaşayan tüm canlıların geleceği için, yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji kaynağı olarak kullanılması ve bu sayede sera gazı emisyonlarının azaltılması gerekmektedir.
2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kullanımının iki katına çıkmasıyla emisyon salımının yaklaşık yarısı azalabilir ve enerji verimliliğiyle birleşince küresel sıcaklıktaki ortalama yükseliş 2 °C'nin altında (1,5 °C) tutulabilir. Bu durum iklim krizinde korkulan sınıra gelinmesini önler.
Ülkeler, gezegenimizi korumak için yenilenebilir enerjiyi ve sorumlu enerji tüketimini savunur ve gerekli politikaları izlerse iklim krizi geri dönülemez bir noktaya gelmeden engellenebilir.

 

 

Kaynaklar:
https://www.gastronometro.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilir-urun-ve-hizmet-cozumleri/sorumlu-enerji-kullanimi
https://www.webtekno.com/sarj-aletlerini-prizde-takili-birakmak-elektrik-harcar-mi-h113625.html
http://www.eurocert.com.tr/energy-star-isareti.aspx
https://www.aa.com.tr/tr/cevre/atmosferdeki-karbondioksit-orani-142-yilda-yuzde-44-artti/2480260
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/paris-anlasmasi-iklim-degisikligi-ve-yesil-mutabakat-ucgeni/2430304#:~:text=AB%2C%202030'a%20gelindi%C4%9Finde%20Avrupa,ilk%20karbon%2Dn%C3%B6tr%20k%C4%B1tas%C4%B1%20olmak.
https://www.globalcompactturkiye.org/sorumlu-tuketim-ve-uretim/
https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/
http://climatechange.boun.edu.tr/yenilenebilir-enerji/
https://www.researchgate.net/publication/313262921_Yenilenebilir_Enerji_Kaynaklarinin_Kuresel_Iklim_Degisikligi_Uzerine_Etkisi