sorumlu işveren

En değerli sermayemiz çalışanlarımızla birlikte, tüm değer zincirine yayılansürdürülebilir çözümler için işin mutfağındayız. Türk mutfağına sahip çıkma yolculuğumuz, çalışanlarımızın katkılarıyla güçleniyor ve zenginleşiyor. Çalışanlarımızın yetkinliklerini desteklemek ve geliştirmek, kapsayıcı bir kurum kültürü inşa etmek ve kadının güçlenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz.

sÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışımız doğrultusunda, fırsat eşitliği ilkesini benimsiyoruz. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımızı beceri ve performansları doğrultusunda değerlendiriyor, ayrımcılığa hiçbir şekilde izin vermiyoruz. Metro Türkiye olarak cinsiyet, cinsel yönelim, kimlik, fiziksel ve zihinsel yetenek, yaş, etnik köken ve dinden bağımsız olarak herkesin fikirlerinin önemli olduğu ve değer kattığı için takdir edildiği bir iş ortamı sunuyoruz. Farklılıklarla zenginleştiğimize ve sorunlara daha yaratıcı çözümler geliştirebildiğimize inanıyoruz. Herkesin farklılıklarını çekinmeden ortaya koyabildiği, güvenli bir iş ortamı yaratmak amacıyla işin mutfağındayız, farklılıkların yanındayız. Kurulduğumuz günden bu yana çeşitliliğin zenginliğine inanan bir şirket olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarla kapsayıcı kurum kültürü yapımızı güçlendiriyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılığın üst yönetimin gündeminde sürekli yer alması için çeşitlilik oranlarını içeren aylık raporlamalar yapıyor, sürekli iyileştirme için çalışıyoruz.
 
2020’de çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki faaliyetlerimizi gözden geçirmek ve iyileştirmek için bir çalışma grubu kurduk. 2021 yılı itibarıyla 154 engelli çalışanımız bulunuyor. Yalnızca çalışanlarımız değil çeşitli müşteri gruplarını da düşünerek mağazalarımızı farklı müşteri gruplarını kapsayıcı hale getiriyoruz. Konya mağazamız ile başlattığımız engelli dostu
mağaza hareketi kapsamında Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi, Konya İşitme Engelliler Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi ile bir araya gelerek çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında engelli bireylerin daha kolay alışveriş yapabilmeleri için gerçekleştirdiğimiz örnek çalışmalar sonucunda, Konya İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan denetimden geçerek market sektöründe “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazanan ilk mağaza olduk. Mağaza içinde ve dışında engellerin ortadan kaldırıldığı uygulamaları ile engelli bireylere uygun bir alışveriş deneyimi sunulduğu tescillenmiş oldu.

Kadınların Güçlendirilmesi

Kadınların iş gücüne katılımının sosyo-ekonomik kalkınma açısından öneminin bilincindeyiz. Metro Türkiye olarak kadın istihdamını destekliyor ve süreçlerimizi bu yaklaşıma uygun biçimde tasarlıyoruz. Tüm operasyonlarımızda ve değer zincirimizde kadın istihdamını artıracak sürdürülebilir çözümler için işin mutfağında, kadınların yanındayız. Kadının güçlendirilmesi adına hem kurum içinde hem de toplumda farkındalık oluşturan çalışmalara ağırlık vererek perakende sektöründe kadın istihdamını artırma noktasında örnek olmayı amaçlıyoruz. Kadınların iş yaşamında aktif rol almasını önemsiyor ve kadın istihdamını destekliyoruz. Bu anlayışla kadın çalışan ve şirkete yön veren kadın yönetici oranımızı her geçen yıl artırıyoruz. Kadınların iş yaşamını kolaylaştıracak adımlar atmaya ve kadını destekleyici uygulamalarımıza devam ediyoruz. Kurumumuzda kadın çalışan oranı %33. Kurum içinde kadın çalışanlarımızın kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve kadın liderler yetiştirmek amacıyla "Kadınların Liderliği (Women Leadership Programme)" gelişim programımız bulunuyor. Bu kapsamda 2021 yılında 3 çalışanımızı programa dahil ederek 117 saat eğitim verdik.

Yetenek Yönetimi

Sürdürülebilir bir iş başarısı ve etkin müşteri yönetiminin sağlanması ancak yetenekli çalışanlar ve ekipler ile mümkün. METRO Türkiye’yi ileriye taşıyacak hedeflerimizi gerçekleştirmek için yetenek yönetim programları ve kapsamlı eğitimler düzenliyoruz. Eğitim programlarımızın proaktif bir öğrenme deneyimi sunmasına önem veriyor, dijitalleşmenin getirdiği olanaklardan faydalanıyoruz. Çalışanlarımıza geleceğin yetkinliklerini kazandıracak sürdürülebilir çözümler için işin mutfağındayız.