Kullanım Koşulları

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. Tic. Ltd. Şti. (“Metro”)’ne ait www.metro-tr.com uzantılı Web Sitemizi (“Site”) ziyaret ettiğinizde veya Metro aplikasyonunu (“Mobil Uygulama”) telefonunuza indirip kullanmanız durumunda, kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılacaksınız. Site’yi, Mobil Uygulamayı ve sunulan hizmetleri (“Hizmet(ler)”) kullanmak isteyen Kullanıcılar’ın bu Kullanım Koşulları ile Gizlilik ve Çerez Politikası’nı dikkatlice okumaları gerekmektedir.
Metro, bu Kullanım Koşulları ile Web Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da mevcut olan ve ileride Kullanıcı’ya sunulacak tüm ürün, içerik ve hizmete ilişkin olarak Metro ve Kullanıcı’nın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bu Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi gösteren bir düğmeye tıklayarak veya dokunarak veya Web Sitemizi ziyaret etmeye veya Mobil Uygulamayı kullanmaya devam ederek ve Hizmetleri kullanarak bu Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi göstermiş olursunuz. 

1. Metro’nun Hak ve Yükümlülükleri

1.1 Metro herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın iş bu Kullanım Koşulları’nda tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. Kullanıcılar, Web Sitesini veya Mobil Uygulamayı kullanmaya devam ederek, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1.2 Metro, Web Sitesi’nin veya Mobil Uygulamanın hatasız ve kesintisiniz olacağını ve/veya kullanımdan beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Web Sitesi’ni veya Mobil Uygulamayı geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirme, tamamen durdurma, erişimi durdurma ve sınırlandırma, sisteme yüklenen bütün bilgileri, içeriği, Hizmet’i erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Bu nedenle Metro’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

1.3 Site’de veya Mobil Uygulamada yer alan tüm bilgiler ve linkler (üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine dosyalara, içeriklere ve benzer alanlara verilen bağlantılar), reklam ve Kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Metro, Web Sitesi’nde ve Mobil Uygulamada yer alan tüm bilgilerin güncel olması için makul olan tüm gayreti göstermektedir. Yer alan bilgilerin herhangi bir nedenle güncellenememesi durumunda Metro’nun hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine dosyalara, içeriklere ve benzer alanlara verilen bağlantıların (linklerin) Metro tarafından güvenli, mevzuata uygun, doğru ve güncel olduğu garanti ve taahhüt edilmemektedir.

2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

2.1 Kullanıcı Web Sitesi’ni ve Mobil Uygulamayı ziyaret ederken ve kullanırken işbu Kullanım Koşulları’na ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini, Web Sitesi’ni ve Mobil Uygulamayı kötü niyetli ve hukuka aykırı şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2 Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nda açıklanan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Metro ve /veya üçüncü şahıslara ait resim, metin, dosya, veri tabanı, unvan, işletme adı, içerik, yazılım, marka, logo ve benzeri her türlü bilgi, içerik, görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, saklamayacağını, başka bir dile çevirmeyeceğini, yüklemeyeceğini, değiştirmeyeceğini, herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, yasa dışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere Web Sitesi, Mobil Uygulama veya sunulan Hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden (içerikten) kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki (sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunundan (SMK) doğan marka, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model, patent hakları ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan eser olarak nitelendirilebilecek içerik üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları Metro ve/veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine ve/veya lisans alanlarına aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, yazılı izin almadan, Web Sitesi’nin, Mobil Uygulamanın veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır.

4. Gizlilik

Kullanıcı Web Sitesi’ni veya Mobil Uygulamayı ziyaret ettiğinde ve kullandığında gerek çerezler vasıtasıyla gerekse de Kullanıcı tarafından doğrudan açıklamak suretiyle kişisel veri toplanmakta olup, verilerin toplanma yöntemi ve gizliliği hususunda iş bu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Çerez Politikası uygulanacaktır.

5. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Kullanım Şartları ile ilgili doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.