KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Üyelerin Veri İşleme Süreçleri Özelinde

İşbu Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metnimiz”) amacı, Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan https://www.metro-tr.com/ alan adlı internet sitesindeki Metro online market hizmetinin, METRO’ya ait mobil uygulamaların (“Uygulamalar”) ve Metro Kart ayrıcalıklarının kullanımı sırasında işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız ve veri sorumlusunun kimliği hakkında sizleri ayrıntılı olarak bilgilendirmektir. 
METRO ailesi olarak, siz üyelerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “ Kanun”), ikincil düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uyumlu şekilde muhafaza edilmesi için azami özeni gösteriyoruz. 
! Uygulamalar üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.
 
1. Genel Olarak 
Veri Sorumlusu ve Veri Toplama Yöntemi Hakkında Bilgilendirme
Şirketimiz, Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”) Uygulamalar’a üyelik kapsamında paylaşmış olduğunuz ve otomatik yollarla elde ettiğimiz kişisel veriler için veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.
METRO’ nun iletişim bilgileri şu şekildedir:
Adresi: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli/İstanbul
Web sitesi: www.metro-tr.com
Telefon numarası: 0 (212) 478 70 00
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicili – 292116
 
Metro Online, Metro Türkiye, Metro Fast ve Metro Kart Uygulamalarına üyelik ve Uygulamalar’ın kullanımı sırasında işlenen verilerinize Aydınlatma Metnimiz’de ayrı başlıklar halinde yer verdik. Lütfen hangi Uygulamayı/Uygulamalar’ı kullanıyorsanız ilgili maddeyi ayrıntılı şekilde inceleyin.
2.1. Metro Online 
2.2. Metro Türkiye 
2.3. Metro Fast 
2.4. Metro Kart

 

2. Uygulamalar Özelinde Bilgilendirme 
2.1. Metro Online Üyeliği 
2.1.1. Hangi Verilerinizi İşleriz?
2.1.1.a. Üyelik İşlemleri İçin Toplanan Veriler
Kimlik Bilgilerinizden -> Ad, soyad,
İletişim Bilgilerinizden -> cep telefonu, e-posta adresi, il-ilçe-mahalle, 
Diğer Verilerinizden -> Cihaz modeli ve işletim sistemi bilgisi.
 
2.1.1.b.Hizmetlerin İfası Sürecinde İşlenen Veriler
Müşteri İşlem Verilerinizden ->
- Sözleşme ilişkisi kapsamında işlenenler: Alışveriş/sipariş geçmişi, sipariş bilgisi, sipariş sayısı, fatura bilgileri, iletişim formunda bildirilen konular, talep/şikâyet bilgisi, yorum ve değerlendirme bilgileri, ödeme ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler, metro card numarası ve metro card kullanım bilgisi. 
 
- Kullanıcı tecrübesinin kolaylaştırılması için işlenen müşteri işlem verileri: (Üye hesabı ile ilişkilendirilen veriler); üyenin Uygulamalar üzerindeki tecrübesini kolaylaştırmak için işlenen uygulama üzerindeki bildirim, konum ve hesap hareketleri ve tercihler, Metro mağazalarından yapılan son üç aydaki  siparişlere ilişkin bilgi, seçili mağazalar.
 
! Uygulama üzerinden online ödeme yapmayı tercih etmeniz durumunda ödemenizi Masterpass sistemi ile yapabilirsiniz. Masterpass Master Card tarafından sunulan global bir dijital ödeme ve kart saklama alt yapı çözümü olup Masterpass ile ödemenizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.Ödeme amacıyla kredi kartı bilgilerinizi Masterpass sistemine kaydetmeniz durumunda lütfen Masterpass’a ait kullanım koşullarınız ve gizlilik politikalarını inceleyeniz. Ödemelerinizde Masterpass sistemini kullanmanız durumunda tarafınıza ait kredi kartı bilgileri Şirketimiz tarafından saklanmayacak, Şirketimizin bu verilerinize erişimi olmayacaktır.
 
İşlem Güvenliği Verilerinizden -> Trafik bilgileri (Cihaz türü, modeli, işletim sistemi ve sürümü gibi kullandığınız cihaza ilişkin veriler, giriş yapma yöntemi kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih ve saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgileri),
Lokasyon Verilerinden -> Konum verisi,
Diğer Verilerden -> Elektronik ticari ileti izin bilgileri, İYS bilgileri, KVKK kapsamında açık rıza beyanları ve bilgilendirmelere ilişkin log kayıtları,
Zorunlu & İşlevsel Çerez Kayıtları (Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden çerez kayıtları ve benzer araçlar vasıtasıyla cihazınızda işlenen kişisel verileriniz ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen Çerez Politikamız’ı ve Çerez Aydınlatma Metnimiz’i inceleyiniz.),
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kategorisindeki Verilerinizden -> Çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelere ilişkin ses kayıtları,
Pazarlama Verisi Kategorisindeki Verilerinizden -> Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerezler ve uygulama üzerinde yer alan araçlar vasıtasıyla elde edilen analitik veri kayıtları (kullanıcı ID, incelenen ürünler, mağaza ziyareti sırasında price checker vasıtasıyla fiyat bilgisi sorgulanan ürünler, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, alışveriş listesine eklenen ürünler),
Hukuki İşlem Kategorisindeki Verilerinizden -> Hakem heyeti başvurularınız, bakanlık başvurularınız, CİMER başvurularınız, yargı süreçlerinde düzenlenen her türlü evrakta bulunan kişisel veriniz.
! Kanun’un 3. ve 7. maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Metin ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.
! Üye, işbu Metin’e konu olan bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Üyenin güncel bilgilerini paylaşmamasından kaynaklanan durumlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
 
2.1.2. Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe istinaden ve Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz? 
-> Kimlik kategorisinde yer alan verileriniz, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi kapsamında, aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir.
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 
-> İletişim kategorisinde yer alan verileriniz, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi kapsamında, aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir.
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikâyetlerin Takibi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 
**Ticari İleti Onay Metni ile, tarafınıza ticari elektronik ticari ileti gönderimini kabul etmeniz halinde, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderebilmek için kimlik (ad, soyad) ve iletişim (tercih ettiğiniz iletişim kanalı) bilgilerinizi açık rızanıza dayalı olarak işliyoruz. 
 
-> Müşteri İşlem verisi kategorisindeki verileriniz, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi kapsamında, aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir.
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 
-> İşlem Güvenliği kategorisindeki verileriniz, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi kapsamında, aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir.
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 
*5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 5(3) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.
 
-> Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisindeki verileriniz
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
Kayıtların Delil Olarak Kullanılması
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerimizin İncelenmesi ve Denetlenmesi ve Güvenliğinin Sağlanması
Faaliyetlerimizin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ve Hizmetlerin İyileştirilmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Talep ve Şikâyet Kayıtlarının Oluşturulması ve Yönetimi Kapsamında Yazışmaların ve Çağrı Merkezi ile Yapılan Görüşmelerin Hizmet Kalitemizin İyileştirilmesi İçin Kayıt Altına Alınması
 
-> Pazarlama verisi kategorisindeki verileriniz, Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız şartıyla aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 
-> Hukuki işlem kategorisindeki verileriniz, KVKK 5.2.ç. kapsamında, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebi kapsamında, aşağıda sıralanan amaçlarla işlenecektir.
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
*Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (**7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 6563 sayılı Kanun’a, açıkça,  iş ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtları, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl süreyle saklama yükümlülüğü getirilmiştir.)
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
-> Lokasyon Veriniz, üyelik oluşturma sırasında erişime izin vermeniz halinde; Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde; hizmet bölgemizde olup olmadığınızın belirlenmesi, hizmetin ifası sırasında Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde; müşteri deneyiminizin kolaylaştırılması, ürünün konumuna kolay erişimin sağlanması amaçlarıyla açık rızanız  kapsamında işlenecektir. 
 
-> Diğer Veriler Kategorisinde yer alan verilerinizden,
Elektronik ticari ileti izin bilgileri, İYS bilgileri, KVKK kapsamında açık rıza beyanları ve bilgilendirmelere ilişkin log kayıtları KVKK 5.2.ç veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebi kapsamında, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. (**7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 6563 sayılı Kanun’a, açıkça,  iş ve  işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik  kayıtları, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten  itibaren on yıl süreyle saklama yükümlülüğü getirilmiştir.)
Zorunlu ve İşlevsel Çerez Kayıtları, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi kapsamında, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 
2.2. Metro Türkiye Uygulamasının Kullanımı Sürecinde 
2.2.1. Hangi Verilerinizi İşleriz?
2.2.1.a. Üyelik İşlemleri İçin Toplanan Veriler
Kimlik Bilgilerinizden -> Ad, soyad,
İletişim Bilgilerinizden -> cep telefonu, e-posta adresi, il-ilçe-mahalle, 
Diğer Verilerinizden -> Cihaz modeli ve işletim sistemi bilgisi.
 
Kurumsal üyelik oluşturmanız durumunda, ticari işletmeniz hakkında ilettiğiniz veriler, Kanun kapsamında, kural olarak kişisel veri olarak değerlendirilmez. Ancak, ticari işletmenizin şahıs şirketi olması yahut ticari işletme yetkilisine ait verilerin iletilmesi durumunda kişisel veri işleme süreçleri gündeme gelebilmektedir.
 
Bu kapsamda, kurumsal üyelik oluşturma işlemleri sırasında, 
Kimlik Bilgilerinizden -> Ticaret unvanı, VKN, TCKN,
İletişim Bilgilerinizden -> işletme iletişim bilgileri ve/veya kurumsal üye yetkilisi iletişim bilgileri cep telefonu, sabit telefon, e-posta adresi, açık adres,
Diğer Verilerinizden -> İşletme Bilgileri (İşletme adı, Faaliyet kodu, Tabela adı), Vergi Levhası Bilgileri (Vergi No, İl, Vergi Dairesi), imza sirkülerinde yer alan veriler, firma türüne ilişkin bilgiler işlenmektedir. 
 
2.2.1.b. Fatura Oluşturma Süreçlerinde İşlenen Veriler
Kimlik Bilgilerinden -> Ad Soyad, TC. Kimlik Numarası, kurumsal üyelikte şahıs şirketi olan müşteriler için VKN, 
İletişim Bilgilerinizden -> Fatura adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi.
 
2.2.1.c. Hizmetlerin İfası Sürecinde İşlenen Veriler
Bu süreçte işlenen veriler, Metro Online hizmetinin ifası sürecinde işlenen veriler ile aynı olduğundan, Aydınlatma Metnimiz’in 2.1.1.b. bendini  incelemenizi rica ederiz.
 
2.2.2. Verilerinizi Hangi Hukuki Sebebe istinaden ve Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz? 
Bu süreçte işlenen veriler, Metro Online hizmetinin ifası sürecinde işlenen veriler ile aynı olduğundan, Aydınlatma Metnimiz’in 2.1.2. bendini  incelemenizi rica ederiz.
 
2.3. Metro Fast Sürecindeİşlenen Veriler, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi
! Metro mağazalarında kullanabileceğiniz Metro Fast uygulaması ile sizlere alışveriş süreçlerinizin kolaylaştırması ve müşteri deneyiminin geliştirilmesine dayanan bir alışveriş destek hizmeti sunmaktayız. Uygulamamızı kurmanız/indirmeniz ve mağaza alışverişlerinizde Metro Fast uygulamamızı kullanmanız durumunda 2.1.’de sıralanan verilerde ek olarak,  
 
Üyelik İşlemi Sırasında;
Kimlik Verilerinizden; metro kart numaranız, 
Müşteri işlem verilerinizden, alışveriş yapılan mağaza bilgisi veriniz işlenmektedir. 
*Metro Fast uygulamasının kullanılması için Metro Kart numaranızı Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi ve Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde; Alışveriş sepetinizin (alışveriş arabası) tanımlanması amacıyla, müşteri işlem bilgilerinizi ise alışveriş listesine eklenen ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi, alışveriş listesinin oluşturulması ve Metro Fast kontrol noktasında hızlı geçiş için analiz yapılması, Metro Fast işlemlerinin analiz edilmesi, ödemenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak satış süreçlerinin yürütülmesi,  ürün bağlılık süreçlerinin, şikayet süreçlerinin takibi, müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca işlemekteyiz.
 
 
 
2.4. Metro Kart Üyelik ve Kullanım Süreçleri
Metro Uygulamalar’ında ve mağazalarında kullanabileceğiniz; Avantajlı kampanya ve indirimler, hızlı kasa işlemleri, daha kolay ve hızlı iade/değişim olanakları sağlanan müşteri memnuniyeti çalışmalarına destek olan Metro Kart’a üye olmanız ve kullanımı sırasında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir. 
 
2.4.1. Bireysel Metro Kart Üyelik Başvurusu 
Kimlik Bilgilerinizden -> Ad, soyad,
letişim Bilgilerinizden -> cep telefonu, e-posta adresi, sokak ve semt.
 
2.4.2. Kurumsal Metro Kart Üyelik Başvurusu
Kurumsal üyelik oluşturmanız durumunda, ticari işletmeniz hakkında ilettiğiniz veriler, Kanun kapsamında, kural olarak kişisel veri olarak değerlendirilmez. Ancak, ticari işletmenizin şahıs şirketi olması yahut ticari işletme yetkilisine ait verilerin iletilmesi durumunda kişisel veri işleme süreçleri gündeme gelebilmektedir.
 
Bu kapsamda, kurumsal üyelik oluşturma işlemleri sırasında, 
Kimlik Bilgilerinizden -> Ticaret unvanı, VKN, TCKN, yetkili kişi imzası,
İletişim Bilgilerinizden -> işletme iletişim bilgileri ve/veya kurumsal üye yetkilisi iletişim bilgileri cep telefonu, sabit telefon, e-posta adresi, açık adres,
Diğer Verilerinizden -> İşletme Bilgileri (İşletme adı, Faaliyet kodu, Tabela adı), Vergi Levhası Bilgileri (Vergi No, İl, Vergi Dairesi), imza sirkülerinde yer alan veriler ya da satın alma yetkilerini belirten kaşe ve imzalı yazıda yer alan bilgiler, metro kart çıkarılması talep edilen kaşe ve imzalı dilekçede yer alan veriler ile firma türüne ilişkin bilgiler işlenmektedir.
 
2.4.3. Metro Kart Kullanımı Sırasında İşlenen Kişisel Veriler 
Müşteri İşlem Kategorisindeki Verilerinizden; Metro Card Kullanılarak Yapılan alışveriş/sipariş geçmişi, sipariş bilgisi, sipariş sayısı, metro card numarası.
 
Pazarlama Kategorisindeki Verilerinizden; Sözleşme kapsamında pazarlama verisi olarak elde edilen verilerin metro card kullanım verileri ile eşleştirilmesinden elde edilen; yararlanılan kampanyalar, indirimler, kullanım sıklığı gibi verilerle eşleştirilerek elde edilen analitik verileri, ticari iletişim verileri.
 
 
2.4.4. İşlenen Veriler, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi
-> Kimlik kategorisinde yer alan verileriniz, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi kapsamında, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
-> İletişim kategorisinde yer alan verileriniz, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi kapsamında, aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir.
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikâyetlerin Takibi
-> Müşteri İşlem verisi kategorisindeki verileriniz, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi kapsamında, aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir.
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 
-> Pazarlama verisi kategorisindeki verileriniz, Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız şartıyla aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 
2.5. Verilerinize Kimler Erişebilir?
 
-> İş Ortakları, Danışmanlar.  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi kapsamında, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil tedarikçilerimizden destek alınması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerin yönetilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, kimlik, hukuki işlem ve müşteri işlem bilgileriniz muhasebe ve hukuki danışmanlık veren firmalarla, işlem güvenliği bilgileriniz bilişim sistemi alanında hizmet sağlayan firmalarla paylaşılabilmektedir.
*Danışmanların ve iş ortaklarının yurtdışında yerleşik olması halinde aynı amaçlarla ancak açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarım süreçleri gerçekleştirilir. 
Tarafınıza elektronik ticari ileti gönderebilmemiz için işlenen kimlik (ad, soyad) ve iletişim (tercih ettiğiniz iletişim kanalı) verileriniz,  faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ana sürecinde, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebebi kapsamında, İleti Yönetim Sistemi ve bu sistemi yöneten İleti Yönetim Sistemi AŞ.ile ve 
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi kapsamında, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderebilmek için hizmet aldığımız entegratör firma ile paylaşılmaktadır. 
 
->Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kimlik bilgileri, hesap bilgileri, hukuki işlem bilgileri iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileri ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilebilecek diğer kişisel verileriniz, Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)
Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç) hukuki sebebi kapsamında; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. 
 
->Yurtdışına Aktarım
*METRO AG ve Grup Şirketleri’ne Aktarım 
Kişisel verileriniz, 
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini ana sürecinde, bilgi teknolojileri alt yapı hizmetlerini kullanmak amacıyla, 
Şirketimiz’in bağlı olduğu Almanya’da yerleşik Metro AG sunucularında saklanmakta, 
yedekleme, güncelleme, teknik destek verilmesi ve raporlama amacıyla da Almanya, Polonya, Romanya ve Hindistan’daki grup şirketlerine açık rızanız uyarınca aktarılmaktadır. 
 
2.6. Metin’deki Değişiklikler
Şirketimiz, işbu Metin hükümlerini dilediği zaman Uygulamalar üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilecektir. Şirket’in değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır. İşbu Metin’de yapılan değişikliklerden haberdar olmaları için Şirket, üyelere uygun vasıtalarla gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.
 
2.7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.
 
Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’e iletebilirsiniz. İletişim bilgilerimiz için Aydınlatma Metnimiz’in giriş bölümüne başvurunuz.