Müşteri Kayıt, Metro Kart Üyelik ve Ticari İletişim Süreçleri Özelinde 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)

Türkçe

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO” veya “Şirket”), kişisel verilerin korunması süreçlerine büyük önem vermekte, kişisel veri işlenen tüm süreçlerinde Kanun’a uyumu hedeflemektedir.

Aşağıda ayrıntılı olarak izah edileceği üzere, sizleri, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde, bu sürece dâhil olan faaliyetler kapsamında yürütmekte olduğumuz, Müşteri Kayıt ve Üyelik Süreçleri, Metro Kart Sahibi Olmave Ticari İletişim Süreçleri ve bağlı süreçler kapsamında işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, veri işlemedeki hukuki sebepler, verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve veri sahibi olarak mevzuat kapsamındaki haklarınız hususunda aydınlatmak üzere işbu Aydınlatma Metnini hazırladık.

 

  • !Tüzel kişilere ait veriler Kanun kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmediğinden, bu metin tüzel kişi müşterilerimizi kapsamamaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, şahıs şirketlerini, gerçek kişi müşterilerive işleme süreçlerine dahil olması halinde, tüzel kişiler adına hareket eden yetkilileri/çalışanları kapsamaktadır. Tarafımıza iletilen bilgilerin güncel ve yetkilisi/çalışanı olduğunuz kuruma ait olması gereklidir. Sözleşme sürecinde şahıslara değil, yetkilisi/çalışanı olduğunuz kurumlara aitiletişim bilgilerinin kulllanılması önerilmektedir.
  • !İşbu Aydınlatma Metni, süreçler arasındaki bağlılık nedeniyle, mağaza alışverişleriniz sırasındaki kasa işlemleri süreçlerinde işlenen kişisel veriler hakkında bilgilendirmeleri de içerir. E-ticaret platformlarımız vasıtasıyla yaptığınız alışveriş süreçlerinde işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi edinmek için lütfen, “Üyelerin Veri İşleme Süreçlerine İlişkin” Aydınlatma Metnimizi inceleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aşağıda açıklanan veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu METRO’nun iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adresi: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli/İstanbul

Web sitesi: www.metro-tr.com

Telefon numarası: 0 (212) 478 70 00

Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicili – 292116

 

1- Müşteri Kayıt Formu Vasıtasıyla İşlenen Veriler

Kimlik Verileri

 

İletişim Verileri

 

Müşteri İşlem Verileri

Diğer Veriler

İşleme Amacı

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebep

Kanun md.5/2-f

Veri sorumlusunun meşru menfaati

 

Ad, soyad, unvan

 Telefon numarası

Alışveriş yaptığı mazağa bilgisi

Müşteri yetkilisinin pozisyon bilgisi

TCKN/VKN

e-posta adresi

Müşteri numarası (kayıt kimliği)

Ticari ileti gönderim tercihleri

İmza

Adres

Kayıt tarihi

KVKK izin tercihleri

-

-

E-fatura tercihi

-

*Bu süreçteki kişisel veri kategorileri bakımından işleme amaçları ve hukuki sebepler aynıdır.2- Web Sitesi Üyeliği Süreçlerinde İşlenen Veriler ( Metro Kart Sahibi Kullanıcılar için Online Müşteri Kayıt Süreçleri)

Kimlik Verileri

 

İletişim Verileri

 

Müşteri İşlem Verileri

İşlem Güvenliği

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

 

Ad, soyad

 Telefon numarası

Metro kart numarası

Şifre

*Şifre verisi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla işlenir.

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/Firma / Ürün/ Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Kanun md.5/2-f

Veri sorumlusunun meşru menfaati

 

*Bu süreçteki kişisel veri kategorileri bakımından işleme amaçları ve hukuki sebepler aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Üyelik Uygulamaları;

3.1 Metro Kart Üyelik Süreçleri;
3.1.1. Mağazada Başvuru Formunun Doldurulması ve Kayıt Sürecinde İşlenen Veriler

Kimlik Verileri

Başvuru Formunda Talep Edilen Bilgiler

İletişim Verileri

Başvuru Formunda Talep Edilen Bilgiler

Müşteri İşlem Verileri

Kayıt Verileri

İşleme Amacı

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi ve metro kart sadakat programına üyelik sözleşmesinin kurulması

 

Hukuki Sebep

Kanun md.5/2-f

Veri sorumlusunun meşru menfaati

 

Ad

 Telefon numarası

Alışveriş yaptığı mazağa bilgisi

Soyad

e-posta adresi

Müşteri numarası

*Bu süreçteki kişisel veri kategorileri bakımından işleme amaçları ve hukuki sebepler aynıdır.

İmza

Adres (il, ilçe)

Metro kart numarası

 3.1.2. Metro Kart Online Üyelik Süreçleri
3.1.2.1. Bireysel Müşteriler

Kimlik Verileri

İletişim Verileri

 

Müşteri İşlem Verileri

 

İşlem Güvenliği Verileri

Hukuki İşlem Verileri

Ad

Soyad

 Telefon numarası

 *Kayıt Verileri

e-posta adresi

Adres

Tercih ettiği mazağa bilgisi

Müşteri numarası

Metro kart numarası (*Bireysel kayıt ekranında, cep telefonuna gelen kod girildikten sonra otomatik oluşturulur)

*Kayıt Verileri Doğrulama kodu (kart üyeliği için alınır)

Ticari ileti izin tercihleri (evet, hayır, tercih ettiği iletişim kanalları)

KVKK izin tercihleri

İşleme Amacı1

Sözleşme İlişkilerinin Yürütülmesi

 

İşleme Amacı2

Sözleşme İlişkilerinin Yürütülmesi

 

İşleme Amacı3

Sözleşme İlişkilerinin Yürütülmesi

İşleme Amacı 4

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

İşleme Amacı 5

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hukuki Sebep1

Kanun 5/2/c Sözleşmenin kurulması ve ifası süreçleri için zorunlu olması

Hukuki Sebep2

 

 

Kanun md.5/2-f

Veri sorumlusunun meşru menfaati

 

Hukuki

Sebep3

 

 

Kanun 5/2/c Sözleşmenin kurulması ve ifası süreçleri için zorunlu olması

Hukuki

Sebep4

 

 

 

Kanun md.5/2-f

Veri sorumlusunun meşru menfaati

 

Hukuki

Sebep5

 

Kanun 5/2/ç veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

 3.1.2.2. Kurumsal Müşteriler

Kimlik Verileri

 

İletişim Verileri

 

Müşteri İşlem Verileri

Diğer Veriler

Hukuki İşlem

Ad, soyad, unvan

 Telefon numarası

Alışveriş yaptığı mazağa bilgisi

Müşteri yetkilisinin pozisyon bilgisi

İşlem yapan kişinin şirketin yasal temsilcisi olup olmadığına ilişkin bilgi

TCKN/VKN

e-posta adresi

Müşteri numarası (kayıt kimliği)

-

Ticari ileti gönderim tercihleri

 

Adres, posta kodu

Kayıt tarihi

-

KVKK izin tercihleri

 

Faks numarası (isteğe bağlı)

Fatura bilgileri

Faaliyet alanı bilgisi 

-

 

İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi (Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem ve Diğer Kategorileri için)

İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi (Hukuki İşlem Kategorisi için)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 

 

Kanun md.5/2-f

Veri sorumlusunun meşru menfaati

 

Kanun 5/2/ç veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

 


3.1.3. Metro Kart Yoluyla Elde Edilen Verilerin İşlenme Süreçleri

Pazarlama Verileri

İşleme Amacı

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

*Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

Alışveriş yaptığı mazağa bilgisi

Metro card numarası

Sipariş bilgisi (sipariş sayısı, alışveriş sıklığı, sipariş geçmişi)

 

Hukuki Sebep

Kanun md.5/1

Veri sahibinin açık rızası ile işleme faaliyeti sürdürülür.

 

Yararlanılan kampanya, indirimler, gönderilen ticari elektronik ileti içerikleri

Müşteri tercihleri

 

 

 

4- Ticari İletişim Süreçlerinde İşlenen Veriler
1.    

Kimlik Verileri

İletişim Verileri

Müşteri İşlem Verileri

İşlem Güvenliği Verileri

Diğer Veriler

Ad

Telefon numarası

Müşteri Numarası

Hizmet sağlayıcı trafik kayıtları, işlem güvenliği kayıtları

 

Ticari iletişim süreçlerine ilişkin KVKK rıza/ret işlemi kayıtları

Soyad

e-posta adresi

Metro card numarası

Ticari iletişim izin sürecinin yönetildiği platform işlem güvenliği kayıtları

Ticari elektronik iletiler için, rıza/ret işlemi kayıtları

-

-

-

-

Ticari elektronik ileti içerikleri

 

 

 

 

Anket sonuçları

İşleme Amacı

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

Hukuki Sebep

Kanun md.5/1

Veri sahibinin açık rızası ile işleme faaliyeti sürdürülür.

 

 

5- Mağaza Alışverişleri Süreçlerinde İşlenen Veriler
    

Kimlik Verileri

İletişim Verileri

Müşteri İşlem Verileri

İşleme Amacı

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi/Fatura Düzenleme ve İletme Zorunluluğu

Hukuki Sebep

Kanun md. 5/2a. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Ad

 Telefon numarası

Alışveriş yaptığı mazağa bilgisi

Soyad

e-posta adresi

Müşteri numarası

TCKN, VKN

Fatura adres bilgisi

Metro kart numarası6- Verilerinize Kimler Erişebilir, Aktarım/Erişim Süreçlerindeki İşleme Amacı ve Hukuki Sebebe İlişkin Bilgilendirme

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, diğer veriler kategorisindeki verileriniz,

- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amacıyla yurtdışında yerleşik Metro AG & Grup Şirketlerine açık rızanız hukuki sebebine istinaden, 

- Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde 3. Kişi Platform Hizmetlerinden Yararlanılması amacıyla, hizmet sağlayıcılarının yurtdışında yerleşik olması nedeniyle yurtdışına açık rızanız hukuki sebebine istinaden,

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İleti Yönetim Sistemine Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine istinaden istinaden,

- Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde; Kimlik, iletişim verilerimin, 3. Kişilerden Hizmet Alınması amacıyla, ticari iletişim süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi için hizmet aldığımız şirkete 5/2/f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için aktarılmaktadır. 

 

7- Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’ e iletebilirsiniz. 

In the scope of Customer Regıstratıon, Metro Card Membershıp and Commercıal Correspondence Processes

DATA PROTECTION NOTICE ON PROCESSING PERSONAL DATA
(“Data Protection Notice”)

English
According to Law No. 6698 on the Protection of Personal Data ("Law"), our Company Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("METRO" or "Company"), acting as the data controller, takes the protection of personal data very seriously. We aim to comply with the law in all processes in which personal data is processed.
As will be explained in detail below, we have prepared this Data Protection Notice in order to inform you about your personal data processed within the main process of Execution of Goods /Service Sales Processes/Loyalty to Company/Product/Services Procedures, and  related processes that we carry out within the scope of the activities included in this process as Customer Registration and Membership Processes, Metro Card Ownership and Commercial Communication Processes, and our purposes for processing your personal data, the legal reasons for data processing, to whom and for what purposes your data can be transferred, and your rights under the privacy legislation as a data subject.


  • !Since the data of legal entities are not considered as personal data under the Law, this text does not cover our legal entity customers. This Data Protection Notice covers individual companies, real person customers and officials/employees acting on behalf of legal entities if they are involved in the processing processes. The information transmitted to us must be up-to-date and belong to the organization of which you are an authorized/employee. During the contract process, it is recommended to use the contact information of the institutions you are authorized/employed by, not individuals.
  • !Due to the connection between the processes, this Data Protection Notice also includes information about the personal data processed during the checkout process when you shop in the store. For information about your personal data processed during the shopping processes you can check out e-commerce platforms. Please review our Data Protection Notice “Regarding Data Processing Processes of Members".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


The contact information of the data controller METRO in terms of the data processing activities described below is as follows:

Address: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Gunesli/Istanbul

Website: www.metro-tr.com

Telephone number: 0 (212) 478 70 00

Trade Registry No: Istanbul Trade Registry - 292116

 

1- Data Processed through the Customer Registration Form

Identity Data

 

Contact Data

 

Customer Transaction
Data

Other Data

Purpose of Processing

 

Lawful Reason

 

 

Name, Surname, Title

Telephone Number

Store where the customer shops

Position of the customer representative

Execution of Goods /Service Sales Processes/
Loyalty to Company/
Product/
Services Procedures

Article 5/2/f of law no. 6698 Legitimate Interest of the Data Controller

 

Turkish ID no. / Tax no.

e-mail address

Customer Number (registry ID)

Preferances of commercial messages permissions

Signature

Address

Date of registration

Preferances of KVKK permissions

-

-

Preferances
of E-invoice  

-

*The processing purposes and legal reasons are the same for the categories of personal data in this process.


2- 
Data Processed in Website Membership Processes (Online Customer Registration Processes for Metro Card Holder Users)1.     

Identity Data

Contact Data

 

Customer Transaction
Data

Transaction Security

Purpose of Processing

 

Lawful Reason

 

Name, Surname

Telephone number

Metro Card Number

Password

*Password is only processed to ensure the security of data controller operations.

Execution of Goods /Service Sales Processes/
Loyalty to Company/
Product/
Services Procedures

Article 5/2/f of law no. 6698 Legitimate Interest of the Data Controller

 

*The processing purposes and legal reasons are the same for the categories of personal data in this process.

 

 

 

 

 

 

 

 

 3- Membership Applications;
3.1. Metro Card Membership Processes;
3.1.1. 
Data Processed During the Application Form Filling and Registration Process at the Store

Identity Data

Data Requested with Application Form

Communication Data

Data Requested with Application Form

Customer Transaction Data

Registration Data

Purpose of Processing

Execution of Goods /Service Sales Processes/
Loyalty to Company/
Product/
Services Procedures and establishment of Metro Card Program membership contract

 

Lawful Reason

Article 5/2/f of law no. 6698 Legitimate Interest of the Data Controller

 

Name

 Telephone Number

Store where the customer shops

Surname

Email address

Customer ID number

*The processing purposes and legal reasons are the same for the categories of personal data in this process.

Signature

Address (City, County)

Metro Card ID number


3.1.2. Metro Card Online Membership Processes;
3
.1.2.1. Individual Customers

Identity Data

Communication Data

 

Customer Transaction Data

 

Transaction Security

Legal Transaction Data

Name

 

Surname

 Telephone number

 *Registration Data

Email address

Address

Preferred store

Customer ID number

Metro Card ID number (*At the individual registration screen, it will be automatically generated after entering the sms code have sent to the cell phone)

*Registration Data

Validation Code (is taken for Card Membership)

Preferances of  Commercial Message Permissions (yes, no, and chanells chosen)

Preferances of KVKK permissions

Purpose of processing1

Execution of Contract Relations

 

Purpose of processing2

Execution of Contract Relations

 

Purpose of processing3

Execution of Contract Relations

 

Purpose of processing4

Ensuring Security of the Data Controller Operations

 

Purpose of processing5

Conducting activities in compliance with the law

Lawful Reason1

Article 5/2/c of law no. 6698 necessary for the establishment and execution of a contract

Lawful Reason2

 

 

Article 5/2/f of law no. 6698 Legitimate Interest of the Data Controller

 

Lawful Reason3

Article 5/2/c of law no. 6698 necessary for the establishment and execution of a contract

Lawful Reason4

 

Article 5/2/f of law no. 6698 Legitimate Interest of the Data Controller

 

Lawful Reason5

 

Article 5/2/ç of law no. 6698 necessary for compliance with a legal obligation

 
 

3.1.2.2. Corporate Customers

Identity Data

 

Communication
Data

 

Customer Transaction Data

Other Data

Legal Transaction Data

Name, surname, title

 Telephone number

Store where the customer shops

Position of the customer representative

Information about customer representative is entitled to perform on behalf of the company

Turkish ID no. / Tax no.

Email address

Customer Number (registry ID)

-

Preferances of commercial messages permissions

 

Address, Zip Code

Date of registration

-

Preferances of KVKK permissions

 

Fax number (optional)

Preferances
of E-invoice  

-

 

Purpose of Processing and Lawful Reason (Identity, Communication, Customer Transaction, and Other Data Categories)

Purpose of Processing and Lawful Reason (Legal Transaction Category)

Execution of Goods /Service Sales Processes/
Loyalty to Company/Product/ Services Procedures

Conducting activities in compliance with the law

 

Article 5/2/f of law no. 6698 Legitimate Interest of the Data Controller

 

Article 5/2/ç of law no. 6698 necessary for compliance with a legal obligation

 

3.1.3. Processing Processes of Data Obtained Through Metro Card

Marketing Data

Purpose of Processing

 

Execution of Goods / Service Sales Processes / Execution of Company / Product / Service Loyalty Processes

Execution of Marketing Processes of Products / Services

*Conducting Marketing Analysis Studies

 

Store where the customer shops

Metro Card ID number

Order information(order quantity, shopping frequency, order history)

 

Lawful reason

Article 5/1 of Law no. 6698

 

Processing is carried out with the explicit consent of the data subject.

Campaigns and sales used, context of commercial messages sent

Customer preferances

 
 

4- Data Processed in Commercial Communication Processes

Identity Data

Communication Data

Customer Transaction Data

Transaction safety

Other Data

Name

Telephone number

Customer ID number

Service provider’s traffic records, transaction safety records.

 

Preferance records accept/deny information for KVKK regarding commercial communication

Surname

Email address

Metro Card ID number

Records form conducting platfom which is governed commercial communications

Preferance records accpet/deny information for commercial messages

-

-

-

-

Context of commercial messages

 

 

 

 

Survey results

Purpose of Processing

Execution of Advertising / Campaign / Promotion Processes

Execution of Marketing Processes of Products / Services

Execution of Company / Product / Service Loyalty Processes

 

Lawful reason

Article 5/1 of Law no. 6698

Processing is carried out with the explicit consent of the data subject.

 
 

5- Data Processed in Store Shopping Processes1.    

Identity Data

Communication Data

Customer Transaction Data

Purpose of processing

 

Execution of Goods / Service Sales Processes / Execution of Finance and Accounting Processes / Obligation to Issue and Forward Invoices

Lawful Reason

Art. 5/2/a of Law no. 6698 explicitly stated in the rules of the Law

Name

Telephone Number

Store where the customer shops

Surname

Email address

Customer ID number

Turkish ID no. / Tax no.

Invoice address

Metro Card number
6- Information on Who Can Access Your Data, Purpose of Processing in Transfer/Access Processes and Legal Reason

Your data in the categories of identity, contact, customer transaction, transaction security, other data,

- Based on the legal reason of your explicit consent to Metro AG & Group Companies located abroad for the purpose of Execution of Information Security Processes and Ensuring the Security of Data Controller Operations,

- Based on the legal reason of your explicit consent to Metro AG & Group Companies located abroad for the purpose of Execution of Information Security Processes and Ensuring the Security of Data Controller Operations,

- In order to benefit from Third Party Platform Services in the main process of Execution of Goods / Service Procurement Processes, based on the legal reason of your explicit consent abroad due to the fact that the service providers are located abroad,

- Authorized Public Institutions and Organizations and Message Management System in order to carry out the activities in accordance with the Legislation Based on the legal reason that it is mandatory for the data controller to fulfill its legal obligation,

- In the main process of Execution of Goods / Service Procurement Processes; identity and contact data are transferred to the company from which we receive services for the performing and management of commercial communication processes for the purpose of obtaining services from third parties within the legitimate interests of the data controller, provided that the fundamental rights and freedoms of the data subject are not harmed.

 

7- Your Rights as a Personal Data Owner

As a personal data subject, we inform you that you have the following rights pursuant to Article 11 of the Law: 

- To learn whether your personal data is being processed,

- Request information if your personal data has been processed,

- To learn the purpose of processing your personal data and whether they are used in accordance with their purpose,

- To know the third parties to whom your personal data is transferred domestically or abroad,

- To request correction of your personal data in case of incomplete or incorrect processing and to request notification of the transaction made within this scope to third parties to whom personal data is transferred,

- Although it has been processed in accordance with the provisions of the Law and other relevant laws, to request the deletion or destruction of your personal data in the event that the reasons requiring its processing disappear and to request notification of the transactions made within this scope and in case of incomplete or incorrect processing of personal data to third parties to whom your personal data has been transferred, 

- Object to the occurrence of a result against you by analyzing your processed data exclusively through automated systems,

- To request the compensation of the damage in case of damage due to unlawful processing of your personal data.

As a data subject, you can submit your requests within the scope of Article 11 of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data to our Company in accordance with the "Communiqué on the Procedures and Principles of Application to the Data Controller". Please refer to the introduction section of our Clarification Text for our contact information.