Açık Rıza Beyanı

Metro Grosmarket ile whatsapp platformu üzerinden kurduğum iletişim ve görüşme süreçlerinde açıkladığım kişisel verilerimin (müşteri numarası, cep telefonu numarası, ad ve soyad bilgileri ve ve mal ve hizmetler hakkındaki geri bildirimler), müşteri memnuniyeti değerlendirmelerinin yapılması amacına yönelik olarak Whatsapp platformuna ait sunucuların Türkiye’de bulunmaması nedeniyle yurt dışına aktarımı ve yurtdışında depolanması söz konusu olduğu için ve ayrıca bu veriler Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“Metro”)’nin bağlı olduğu Almanya’da yerleşik Metro AG serverlarında saklandığı için bilgi teknolojileri alt yapı hizmetlerini kullanmak amacıyla Almanya’ya, yedekleme, güncelleme, teknik destek verilmesi amacıyla da Almanya, Polonya, Romanya ve Hindistan’daki grup şirketlerine  aktarılmasına rıza gösterdiğimi, veri işlemeye ilişkin aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.