KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”)’ne ait internet sitesi ve mobil  uygulamaları ve bu platformlara yapılan üyelikler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel veriler nedeniyle Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”) de veri sorumlusu olup, METRO’nun iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adresi: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli/İstanbul
Web sitesi: www.metro-tr.com
Telefon numarası: 0 (212) 478 70 00
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicili – 292116 

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması ve güvenliğinin sağlanması öncelikli ilkelerimiz arasında yer almakta olup METRO’nun veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Şirketimiz ile Whatsapp üzerinden kurulan iletişim ve görüşme süreçlerinde bir takım kişisel verileriniz (müşteri numarası, ad ve soyad bilgileri, cep telefonu numarası ve mal ve hizmetler hakkındaki geri bildirimleriniz) işlenmektedir. İşlenen bu verileriniz doğrudan otomatik yollarla elde edilmektedir.

Topladığımız kişisel verileri müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, görüşme kayıtlarının tutulması, siparişiniz ile ilgili tarafınızla iletişim kurulabilmesi, talep ve şikayetlerin takibinin sağlanması, mal satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarına yönelik olarak şirket meşru menfaatleri gereği veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden işlemekteyiz.

Bu platformu kullandıktıktan sonra tarafımıza sunacağız geri bildirim ve yorumlarınız sizlere daha iyi bir hizmet sunmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle kişisel verilerinizi müşteri memnuniyeti değerlendirmelerinin yapılması amacına yönelik olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz.

Whatsapp platformuna ait sunucuların Türkiye’de bulunmaması nedeniyle, şirketimizle whatsapp üzerinden görüşmeye başladığınızda sunmuş olduğunuz kişisel verilerin yurt dışına aktarımı ve yurtdışında depolanması söz konusu olacaktır. Bu verilerin aynı zamanda Şirketimiz’in bağlı olduğu Almanya’da yerleşik Metro AG serverlarında saklanması, bilgi teknolojileri alt yapı hizmetlerini kullanmak amacıyla Almanya’ya aktarılıyor olması, yedekleme, güncelleme, teknik destek verilmesi ve Almanya, Polonya, Romanya ve Hindistan’daki grup şirketlerine aktarımları olduğu için bu veriler açık rızanıza istinaden işlenecektir.Kişisel verileriniz ayrıca, METRO’nun yurtiçinde işbirliği yaptığı iş ortaklarına, tedarikçilere ise şirket meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’e iletebilirsiniz.