sosyal medya aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

1. Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO” veya “Şirket”), kişisel verilerin korunması süreçlerine büyük önem vermekte, kişisel veri işlenen tüm süreçlerinde Kanun’a uyumu hedeflemektedir.

Aşağıda ayrıntılı olarak izah edileceği üzere, sizleri Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi temel faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, veri işlemedeki hukuki sebepler, verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve veri sahibi olarak mevzuat kapsamındaki haklarınız hususunda aydınlatmak üzere işbu Aydınlatma Metnini hazırladık.

Aşağıda açıklanan veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu METRO’nun iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adresi:15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52Güneşli/İstanbul

Web sitesi:www.metro-tr.com

Telefon numarası: 0 (212) 478 70 00

Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicili – 292116

-Metro Grosmarket olarak aşağıda sayılan sosyal medya kanallarını yönetmekteyiz:

Facebook: https://www.facebook.com/Metrotoptancimarket
                    https://www.facebook.com/BonvenoTurkiye
                    https://www.facebook.com/metrokariyer
                    https://www.facebook.com/RiobaTurkiye
                          https://www.facebook.com/gastronometro

 

Twitter:     https://twitter.com/MetroTR
                     https://twitter.com/riobaturkiye
                     https://twitter.com/GastronometroTR

 

YouTube:   https://www.youtube.com/@MetroTurkiye
                    https://www.youtube.com/@METROKariyer
                    https://www.youtube.com/@Gastronometro

 

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/metroturkiye/mycompany/
                https://www.linkedin.com/company/gastronometro/
                         https://www.linkedin.com/company/bonvenoturkiye/about/

 

Instagram: https://www.instagram.com/metroturkiye/ 
                     
https://www.instagram.com/bonvenoturkiye/
                           https://www.instagram.com/metrokariyer/
                           https://www.instagram.com/riobaturkiye/
                           https://www.instagram.com/gastronometro/

-Yukarıda sayılan platformların veri korumaya dair gizlilik politikalarına ve iletişim bilgilerine aşağıdaki linkler vasıtasıyla erişebilirsiniz.

Facebook:   https://tr-tr.facebook.com/privacy/policy?section_id=0-WhatIsThePrivacy
Twitter:       https://help.twitter.com/tr/rules-and-policies/update-privacy-policy
YouTube:     https://www.youtube.com/intl/tr_cy/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
LinkedIn:     https://tr.linkedin.com/legal/privacy-policy
Instagram:   https://privacycenter.instagram.com/policy/

 

Ayrıca, Sosyal medya kanallarını ve sundukları işlevleri tamamen kendi sorumluluğunuzda kullanıyor olduğunuzu belirtmek isteriz. Bu durum, özellikle interaktif işlevlerin (örn. paylaşma, beğenme) kullanımı için geçerli olacaktır. METRO'nun ilgili platform sağlayıcısı tarafından işlenen verilerin türü ve kapsamı, işleme ve kullanım türü veya bu verilerin üçüncü taraflara aktarılması üzerinde etki kabiliyeti bulunmamaktadır.

Sosyal medya kanallarındaki Bilgi Teknolojileri altyapısı ilgili platform sağlayıcısı tarafından işletilmektedir. Bu bakımdan ilgili sosyal medya kanalının kendi gizlilik politikasını incelemeniz önerilir. Sosyal Medya Kullanıcı profilinizin kullanımı bağlamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, ilgili platform sağlayıcısıyla yukarıdaki linkler dahilinde iletişime geçebilirsiniz.

 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme

 

 • Sorularınıza Cevap Verilmesi ve Tarafınızla Iletişim Kurma Bakımından:

  İlgili sosyal medya platformu üzerinden bize ulaştığınızda, adınız, soyadınız ve sunduğunuz diğer bilgiler sorularınıza cevap vermek amacıyla kullanılabilir. İlgili platform tarafından sunulan bir sosyal medya kanalı aracılığyla tarafınızla, doğrudan bu kanal üzerinden iletişim kurabilir ya da gerektirdiği takdirde cevabımızı diğer güvenli iletişim kurma vasıtaları aracılığyla verebiliriz.

  Bu veri işleme faaliyeti sorularınıza cevap verilmesi amacına özgü olarak, KVKK md. 5. 2/c fıkrası kapsamında Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması“ hukuki sebebine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Sorularınız cevaplandıktan sonra eğer herhangi bir meşru menfaat ya da yasal yükümlülük saklamamızı gerektirmiyorsa, sorunuz ve sorunuza dair diğer bilgiler (örn; iletişim bilgileriniz) silinmektedir.

   

 • Topluluk Etkileşimi Bakımından:

  Diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak için sosyal medya kanallarında bulunan kamuya açık alanları kullanabilirsiniz. Örneğin, duvarımıza yorum yazmak, yorum bırakmak ve bir gönderiyi beğenmek veya paylaşmak gibi hareketler buna örnek gösterilebilir. Sosyal medya kanallarının herkese açık olduğunu ve yayınladığınız kişisel bilgilerin başkaları tarafından görülebileceğini unutmamanız gerekmektedir. Sosyal medya üzerinde, diğer kullanıcıların bu bilgileri nasıl kullandığını kontrol etme olanağı bulunmamaktadır.

   

  Buradaki faaliyetlere yönelik olarak paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, bu topluluk özelliklerinin doğru ve efektif bir şekilde çalışmasını sağlamak için işlenecektir. Bu veriler olmaksızın topluluk özelliklerini kullanmak mümkün olmamaktadır. Bu verilerin işlenmesi KVKK md. 5. 2/c maddesi ve aynı maddenin 2/f fıkrası kapsamında, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması“ ve „veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi“ hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

   

  Kamuya açık olarak yayınlanan bu içerikler süresiz olarak saklanabilmektedir. Yayınlanan herhangi bir içeriğin kaldırılmasını isterseniz, bizimle ilgili platform üzerinden mesaj göndermek yoluyla ya da bu aydınlatma metninin en altında bulunan, veri korumaya dair haklarınızı kullanmanız için gerekli kanal üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

3. Verilerinize Kimler Erişebilir, Aktarım/Erişim Süreçlerindeki İşleme Amacı ve Hukuki Sebebe İlişkin Bilgilendirme

Kimlik, iletişim, diğer veriler kategorisindeki verileriniz, öncelikli olarak ilgili sosyal medya platform sağlayıcı tarafından işlenmektedir. Bazı hallerde ilgili platform sağlayıcıları kişisel verilerinizi 3. Kişi Platform Hizmetlerinden Yararlanılması amacıyla“ ve hizmet sağlayıcılarının yurtdışında yerleşik olması nedeniyle yurt dışına açık rızanız dahilinde aktarabilir. Buna dair detaylı bilgilendirmeyi yukarıda belirttiğimiz gizlilik politikaları aracılığıyla edinebilir, herhangi bir sorunuz varsa ilgili platform sağlayıcısı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Metro olarak tarafınızla iletişimi ilgili sosyal medya platfrom sağlayıcısına ait sosyal medya kanalı üzerinden kuruyoruz. Bu bakımdan sağladığınız kişisel veriler;

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine istinaden istinaden,

   

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi ana sürecinde, 3. Kişilerden Hizmet Alınması amacıyla, iletişim süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi için hizmet aldığımız şirkete 5/2/f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için aktarılmaktadır.

   

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’ e iletebilirsiniz.