Metro Kart

Başvur

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”)’ne ait sosyal medya hesapları (Facebook, Instagram, Twitter) üzerinden yapmış olduğunuz yorum, şikayet, eleştiri, ilettiğiniz taleplerle ilgili tarafınıza ulaşmak için telefon numaranızve/veya adınız soyadınız talep edilmekte, Şirketimiz çalışanları iletmiş olduğunuz bu numaradan tarafınıza ulaşmaktadır. 

Şirketimiz’e iletmiş olduğunuz telefon numarası ve/veya ad soyad bilginiz, kişisel veri olup METRO’nun veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Tarafınızca iletilen kişisel veriler, otomatik yöntemlerle toplanmakta olup, verileriniz sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğunuz yorum, şikayet, eleştirilerle, ilettiğiniz taleplerle ilgili tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla Şirket meşru menfaatleri gereği veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Metro tarafından yurt dışına aktarılmamaktadır.

Veri sorumlusu olarak Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”)’n nin   iletişim bilgileri şu şekildedir:


Adresi:
15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli/İstanbul

Web sitesi: www.metro-tr.com

Telefon numarası: 0 (212) 478 70 00

 

Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’in 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli Bağcılar/İstanbul adresine iletebilirsiniz.