Çevre politikamız

İklim ve çevreyi korumak için neler yapıyoruz? 

İklim ve çevreyi koruma bilinci ile, tüm operasyonlarımızda çevresel etkilerimizi en aza indirgemek, iklim ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklere uyum sağlamak için aşağıdaki faaliyet alanlarına odaklanarak, belirlediğimiz önlemleri mevcut en iyi tekniklerle uygulamayı taahhüt ederiz.

1. Müşterilerimize sunduğumuz ürünleri ekolojik, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmeyi amaçlarız. Çevresel etkisi yüksek hammadde ve ürünler başta olmak üzere, hayat boyu bakış açısı ile üretimi, satışı ve tüketimi esnasında, doğal kaynakların tüketimine, çevreye, biyoçeşitliliğe ve iklime olan olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlarız.
2. Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmaları ile mağazalarımız, lojistik operasyonlarımız ve depolama faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltacak uygulamalarımızla iklim değişikliği ile mücadele ederiz.
3. Faaliyetlerimiz sonucu oluşan her türlü tehlikeli ve tehlikesiz gıda, gıda dışı ve ambalaj atıklarının, kaynağından atık oluşumuna kadarki süreçlerini bilimsel çalışmalarla ortaya koyup, odak alanlarının belirlenmesi, atık miktarının takibi, oluşumunun azaltılması, oluşan atıkların ise çevre kirliliğine en az etki ederek yönetilmesini sağlayacak verimli uygulama ve projeler geliştiririz.
4. Çevre yönetim sistemimizi etkin kılmak, sürekli iyileştirmek ve çevre koruma bilincini artırmak için personelimizi düzenli olarak eğitir, çevre performansımızı izler ve sürdürülebilirlik raporu ile çevre uygulamalarımızı ve gelişimimizi tüm paydaşlarımız ile paylaşırız.            

Genel Müdür                                                                                                                                                                                              
Sinem Türüng